Psalmul 25

PSALMUL 25 (24)

Rugăciunea plină de încredere a celui care a căzut

1 Al lui Davíd.

alef Către tine, Doamne, înalţ sufletul meu,

2 Dumnezeul meu, mă încred în tine;

bet să nu fiu făcut de ruşine,

ca să nu râdă de mine duşmanii mei!

3 ghimel Toţi cei care speră în tine nu vor fi făcuţi de ruşine.

Vor fi făcuţi de ruşine cei care te trădează pentru lucruri de nimic.

4 dalet Fă-mi cunoscute, Doamne, căile tale

şi învaţă-mă cărările tale!

5 he Călăuzeşte-mă în adevărul tău şi învaţă-mă,

căci tu eşti Dumnezeul mântuirii mele

waw şi pe tine te-am aşteptat ziua întreagă!

6 zain Aminteşte-ţi, Doamne, de îndurarea şi de milostivirea ta,

pentru că ele sunt din veşnicie!

7 het Nu-ţi adu aminte de păcatele tinereţii mele şi de nelegiuirile mele;

adu-ţi aminte de mine în milostivirea ta, pentru bunătatea ta, Doamne!

8 tet Domnul este bun şi drept,

de aceea el îi învaţă pe cei păcătoşi calea;

9 iod îi face pe cei sărmani să umble după dreptate,

îi învaţă pe cei umiliţi căile sale.

10 kaf Toate căile Domnului sunt îndurare şi adevăr

pentru cei ce păzesc alianța şi mărturiile sale.

11 lamed Pentru numele tău, Doamne,

iartă-mi păcatul meu, pentru că este mare!

12 mem Cine este omul care se teme de Domnul?

Pe el îl învaţă calea pe care s-o aleagă.

13 nun Sufletul lui va locui în fericire

şi descendenţa lui va moşteni pământul.

14 samec Domnul descoperă taina sa celor care se tem de el

şi le face cunoscut alianța sa.

15 ain Ochii mei sunt pururea spre Domnul,

căci el scoate din laţ picioarele mele.

16 pe Întoarce-te spre mine şi îndură-te de mine,

căci sunt singur şi umilit!

17 ţade Eliberează de nelinişte inima mea,

scoate-mă din necazurile mele!

18 Priveşte la umilirea şi la chinul meu

şi iartă-mi toate păcatele!

19 reş Vezi că duşmanii mei se înmulţesc

şi cu ură înverşunată mă urăsc!

20 sin Păzeşte sufletul meu şi mântuieşte-mă;

să nu fiu făcut de ruşine pentru că am căutat refugiu în tine!

21 tau Integritatea şi dreptatea să mă ocrotească,

pentru că am sperat în tine.

22 Eliberează-l, Dumnezeule, pe Israél

din toate strâmtorările sale!