Psalmul 26

PSALMUL 26 (25)

Rugăciunea celui nevinovat

1 Al lui Davíd.

Fă-mi judecată, Doamne, căci eu am umblat în integritate!

În Domnul mi-am pus încrederea şi nu mă voi clătina.

2 Cercetează-mă, Doamne, şi pune-mă la încercare,

verifică în foc rărunchii mei şi inima mea,

3 căci bunătatea ta este înaintea ochilor mei

şi umblu în adevărul tău!

4 Nu am stat cu cei [care iubesc] vanitatea

şi nu voi intra printre cei făţarnici.

5 Am urât adunarea răufăcătorilor

şi nu voi şedea împreună cu cei nelegiuiţi.

6 Îmi voi spăla mâinile în nevinovăţie

şi voi înconjura altarul tău, Doamne,

7 ca să fac să răsune cântarea de mulţumire

şi să istorisesc toate faptele tale minunate.

8 Doamne, iubesc spaţiul casei tale,

locul în care locuieşte gloria ta!

9 Să nu iei sufletul meu [laolaltă] cu cei păcătoşi

şi viaţa mea cu cea a vărsătorilor de sânge,

10 în mâinile cărora este nelegiuire

şi a căror dreaptă este plină de mită!

11 Dar eu umblu în integritatea mea,

răscumpără-mă şi îndură-te de mine!

12 Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă;

în adunări îl voi binecuvânta pe Domnul.