Psalmul 40

PSALMUL 40 (39)

Rugăciune de mulţumire şi de cerere

1 Maestrului de cor. Al lui Davíd. Psalm.

2 Cu dor l-am aşteptat pe Domnul,

iar el s-a plecat spre mine şi mi-a ascultat strigătul.

3 M-a scos din prăpastia dezolării, din noroi şi mocirlă,

mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a întărit paşii.

4 El a pus în gura mea un cântec nou,

un [imn de] laudă pentru Dumnezeul nostru.

Mulţi vor vedea şi vor [fi cuprinşi de] teamă

şi îşi vor pune încrederea în Domnul.

5 Fericit bărbatul care şi-a pus încrederea în Domnul

şi nu-şi întoarce [faţa] către cei îngâmfaţi,

nici către cei rătăciţi în minciună.

6 Multe sunt minunile pe care le-ai făcut

şi planurile tale pentru noi, Doamne Dumnezeul meu!

Nimeni nu este asemenea ţie!

Aş vrea să le povestesc şi să vorbesc [despre ele],

dar ele se înmulţesc fără număr.

7 Jertfă şi ofrandă tu nu doreşti, tu mi-ai deschis urechile;

nu ceri nici arderi de tot, nici jertfă pentru păcat.

8 Atunci, am zis: „Iată, vin

– în sulul cărţii este scris despre mine –

9 ca să fac voinţa ta!”.

Dumnezeul meu, aceasta o doresc.

Legea ta este în adâncul inimii mele.

10 Vestesc dreptatea ta în adunarea cea mare;

nu-mi închid buzele; tu ştii lucrul acesta, Doamne!

11 Nu am tăinuit dreptatea ta în inima mea,

ci vorbesc despre fidelitatea şi mântuirea ta.

Nu am ascuns îndurarea şi adevărul tău în adunarea cea mare.

12 Iar tu, Doamne, nu depărta îndurarea ta de la mine,

milostivirea şi adevărul tău să mă întărească pururi,

13 căci m-au împresurat rele fără număr,

păcatele mele m-au înconjurat şi nu mai pot vedea.

S-au înmulţit mai mult decât perii capului meu şi mi-a pierit curajul.

14 Binevoieşte, Doamne, a mă elibera!

Doamne, grăbeşte-te să mă ajuţi!

15 Să se ruşineze şi să fie făcuţi de ocară

cei ce caută sufletul meu ca să-l piardă;

să se retragă şi să fie umiliţi cei care caută răul meu!

16 Să încremenească de ruşine

cei care-mi spun: „Aha! Aha!”.

17 Să se bucure şi să se veselească în tine toţi cei care te caută;

cei care iubesc mântuirea ta să zică fără încetare: „Preamărit să fie Domnul”!

18 Eu sunt umilit şi sărman, dar Dumnezeu are grijă de mine.

Tu, ajutorul şi eliberatorul meu, Dumnezeul meu, nu întârzia!