Psalmul 5

PSALMUL 5

Rugăciunea de dimineaţă pentru ajutor

1 Maestrului de cor. Pentru flaut. Psalm. Al lui Davíd.

2 Pleacă-ţi urechea la cuvintele mele, Doamne!

Ascultă-mi suspinele!

3 Ia aminte la glasul strigătelor mele,

regele meu şi Dumnezeul meu,

4 pentru că mă rog către tine, Doamne!

Dimineaţa vei auzi glasul meu;

de dimineaţă voi sta înaintea ta şi voi aştepta,

5 căci tu nu eşti un Dumnezeu căruia să-i placă nelegiuirea,

cel rău nu-şi află adăpost în preajma ta;

6 cei orgolioşi nu pot sta înaintea ochilor tăi.

Tu îi urăşti pe toţi cei care săvârşesc fărădelegea

7 şi-i nimiceşti pe cei care spun minciună.

Domnul îi dispreţuieşte pe cel

care varsă sânge şi pe cel care înşală.

8 Dar eu, prin îndurarea ta cea mare,

voi intra în casa ta şi te voi adora cu teamă în templul tău cel sfânt.

9 Doamne, călăuzeşte-mă în dreptatea ta, înaintea duşmanilor mei!

Netezeşte calea ta înaintea mea!

10 Pentru că nu este [nimic] sigur în gura lor,

inima lor nu este decât paragină;

mormânt deschis este gâtul lor,

iar limbile lor sunt înşelătoare.

11 Judecă-i, Dumnezeule,

să cadă ei în uneltirile lor!

Alungă-i, pentru mulţimea nelegiuirilor lor,

pentru că s-au răzvrătit împotriva ta!

12 Să se bucure toţi cei care caută

refugiu în tine şi în veci să tresalte!

Căci tu îi ocroteşti şi toţi cei care iubesc numele tău se vor bucura în tine.

13 Tu îl binecuvântezi pe cel drept, Doamne,

ca un scut îl încoronezi cu bunăvoinţa ta.