Psalmul 58

PSALMUL 58 (57)

Rugăciune împotriva judecătorilor nedrepţi

1 Maestrului de cor. Pe [melodia] „Să nu distrugi!”. Al lui Davíd. Imn.

2 Oare cu adevărat proclamaţi dreptatea, voi, cei puternici?

Oare îi judecaţi cu dreptate pe fiii oamenilor?

3 Voi urziţi în inimă nelegiuirea,

mâinile voastre înlesnesc violenţe pe pământ.

4 Din sânul mamei, cei nelegiuiţi apucă pe căi strâmbe,

încă din sânul mamei rătăcesc cei ce născocesc minciuna.

5 Sunt veninoşi ca şarpele,

ca vipera surdă care-şi astupă urechile

6 ca să n-audă glasul îmblânzitorului,

al magului care descântă cu iscusinţă.

7 Dumnezeule, sfărâmă-le dinţii în gură,

smulge, Doamne, colţii leilor!

8 Să se risipească precum apa ce curge,

să se usuce ca iarba călcată în picioare!

9 Să se descompună ca urma melcului ce trece,

ca avortonul unei femei, care nu vede soarele!

10 Mai înainte ca [să simtă] cazanele voastre [focul] spinilor,

încă vii şi cu furie îi va mătura.

11 Să se bucure cel drept văzând răzbunarea

şi să-şi spele picioarele în sângele celor nelegiuiţi!

12 Vor spune oamenii:

„Există o recompensă pentru cel drept,

da, este un Dumnezeu care face judecată pe pământ!”.