Psalmul 63

PSALMUL 63 (62)

Omul însetat de Dumnezeu

1 Psalm. Al lui Davíd. Când era în pustiul lui Iúda.

2 Dumnezeule, tu eşti Dumnezeul meu, pe tine te caut dis-de-dimineaţă.

Sufletul meu e însetat de tine, pe tine te doreşte trupul meu,

ca un pământ pustiu, uscat şi fără apă.

3 Astfel m-am uitat după tine în sanctuarul tău,

ca să contemplu puterea şi gloria ta.

4 Îndurarea este mai bună decât viaţa,

de aceea, buzele mele te laudă.

5 Aşa te voi binecuvânta toată viaţa mea

şi voi ridica mâinile mele invocând numele tău.

6 Ca şi cum m-aş sătura cu măduvă şi grăsime,

aşa se desfată buzele mele când gura mea te laudă,

7 când îmi amintesc de tine în aşternutul meu

şi meditez la tine în ceasurile de veghe, noaptea.

8 Pentru că ai fost ajutorul meu,

la umbra aripilor tale tresalt de bucurie.

9 Sufletul meu se alipeşte de tine

şi dreapta ta mă susţine.

10 Dar cei ce caută să-mi ia sufletul

să ajungă în adâncurile pământului,

11 să fie trecuţi prin sabie,

partea şacalilor să fie!

12 Iar regele se va bucura în Dumnezeu;

vor fi lăudaţi toţi cei care jură pe el,

căci va fi închisă gura celor care spun minciuni.