Psalmul 66

PSALMUL 66 (65)

Imn de mulţumire în timpul jertfei

1 Maestrului de cor. Cântare. Psalm.

Strigaţi de bucurie lui Dumnezeu,

voi, toţi [locuitorii] pământului!

2 Cântaţi gloria numelui său,

daţi-i glorie prin laudele voastre!

3 Spuneţi-i lui Dumnezeu:

„Cât de minunate sunt lucrările tale!”!

Pentru mărimea puterii tale,

toţi duşmanii tăi te vor adula.

4 Tot pământul să te adore şi să-ţi cânte ţie,

să cânte numelui tău!      Sélah

5 Veniţi şi priviţi lucrările lui Dumnezeu!

Minunate sunt faptele sale înaintea fiilor oamenilor.

6 El a prefăcut marea în pământ uscat;

şi râul a fost trecut cu piciorul:

de aceea, acolo ne-am bucurat în el.

7 El stăpâneşte pe veci cu puterea sa,

ochii lui sunt îndreptaţi asupra naţiunilor,

pentru ca cei supuşi să nu se înalţe.        Sélah

8 Binecuvântaţi, popoare, pe Dumnezeul nostru,

faceţi să răsune glasul laudei sale!

9 El aduce sufletele noastre la viaţă

şi nu îngăduie să ni se clatine piciorul.

10 Căci tu ne-ai încercat, Dumnezeule,

ne-ai pus la probă în foc, cum se probează argintul.

11 Ne-ai lăsat să cădem în cursă,

ne-ai pus o povară în spate.

12 Ai lăsat oameni să încalece peste capetele noastre,

ne-ai făcut să trecem prin foc şi prin apă,

dar apoi ne-ai făcut să ieşim la refugiu.

13 Voi intra în casa ta cu arderi de tot;

îmi voi împlini voturile faţă de tine,

14 cele pe care le-au rostit buzele mele

şi le-am spus cu gura mea când eram în strâmtorare.

15 Îţi voi aduce jertfe grase de ardere de tot,

cu aromă de berbeci, îţi voi jertfi boi şi ţapi.                 Sélah

16 Toţi cei care vă temeţi de Dumnezeu,

veniţi şi ascultaţi şi vă voi spune

tot ce a făcut Domnul pentru sufletul meu!

17 Am strigat către el cu gura mea

şi buzele mele au început să-l preamărească!

18 Dacă s-ar fi văzut nelegiuire în inima mea,

Domnul nu m-ar fi ascultat.

19 Dar Dumnezeu m-a ascultat,

a luat aminte la glasul rugăciunii mele.

20 Binecuvântat să fie Dumnezeu care nu respinge rugăciunea mea

şi [nu îndepărtează] de la mine îndurarea lui!