Psalmul 68

PSALMUL 68 (67)

Mulţumire pentru victoriile strălucite ale lui Dumnezeu 

1 Maestrului de cor. Al lui Davíd. Psalm. Cântare.

2 Dumnezeu se ridică, duşmanii lui se risipesc

şi cei care-l urăsc fug dinaintea feţei lui.

3 Cum se risipeşte fumul, aşa îi risipeşti,

cum se topeşte ceara în faţa focului, aşa pier cei răi din faţa lui Dumnezeu.

4 Cei drepţi se bucură şi tresaltă de bucurie în faţa lui Dumnezeu,

exultă [în tresăltări] de bucurie.

5 Cântaţi-i lui Dumnezeu, cântaţi psalmi numelui său,

pregătiţi calea celui care încalecă pe nori:

numele său este Domnul, tresăltaţi de bucurie înaintea lui!

6 Dumnezeu este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor,

el, [care locuieşte] în lăcaşul său cel sfânt.

7 Dumnezeu dă o casă celor părăsiţi,

el îi face pe prizonieri să iasă [pe poarta] libertăţii,

dar cei care nu vor să se supună vor locui în pământ uscat.

8 Dumnezeule, când ieşeai înaintea poporului tău,

când păşeai prin pustiu, pământul se cutremura         Sélah

9 şi cerurile picurau ploaie înaintea Dumnezeului de pe Sínai,

înaintea Domnului Dumnezeului lui Israél.

10 Ai dat o ploaie binefăcătoare, Dumnezeule,

moştenirea ta, sleită de puteri, ai înviorat-o.

11 Dumnezeule, vieţuitoarele tale au locuit în [ţara]

pe care ai pregătit-o în iubirea ta pentru cel sărac.

12 Un cuvânt spune Domnul

şi sunt o armată mare femeile aducătoare de veşti bune:

13 „Regii oştirilor o iau la fugă

şi [femeile], acasă, împart prada.

14 În timp ce voi sunteţi culcaţi prin staule,

aripile porumbiţei sunt acoperite cu argint

şi penele ei au luciri de aur.

15 Când Cel Atotputernic îi împrăştia pe regi,

ningea pe Ţalmon”.

16 Munte al lui Dumnezeu este Muntele Basán,

munte cu vârfuri semeţe este Muntele Basán.

17 De ce sunteţi plini de invidie, voi, munţi cu vârfuri înalte,

pe muntele pe care Dumnezeu şi l-a dorit ca lăcaş al său?

Domnul va locui [acolo] de-a pururi.

18 Carele lui Dumnezeu sunt mii şi mii,

Domnul vine din Sínai în sanctuarul său.

19 Te-ai urcat în înălţimi, ai dus captivă captivitatea,

ai primit în dar oameni:

chiar şi cei care nu vor să se supună

vor locui la Domnul Dumnezeu.

20 Binecuvântat să fie Domnul zi de zi,

Dumnezeul mântuirii noastre ne poartă de grijă.              Sélah

21 Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuirii,

Domnul Dumnezeu are putere şi asupra morţii.

22 Dar Dumnezeu zdrobeşte capetele duşmanilor,

creştetul păros al celor ce umblă în vinovăţiile lor.

23 Domnul a spus: „Din Basán îi voi aduce înapoi,

îi voi aduce din adâncul mării,

24 ca să-ţi afunzi piciorul în sânge

şi limbile câinilor tăi să aibă partea lor din duşmani”.

25 Iată alaiul tău, Dumnezeule,

alaiul Dumnezeului şi regelui meu, în sanctuar!

26 În faţă merg cântăreţii, în urmă, muzicanţii,

iar la mijloc, fetele cu tamburine.

27 „Binecuvântaţi-l pe Dumnezeu în adunările [voastre],

[binecuvântaţi-l] pe Domnul, voi, cei din seminţiile lui Israél!”.

28 Iată-l pe Beniamín, mezinul,

el conduce căpeteniile lui Iúda şi cetele lor,

căpeteniile lui Zabulón, căpeteniile lui Neftáli.

29 Arată-ţi, Dumnezeul meu, puterea,

confirmă, Dumnezeule, ceea ce ai făcut pentru noi!

30 Pentru templul tău din Ierusalím,

regii îţi vor aduce daruri.

31 Înspăimântă fiara din trestii, cireada de tauri cu viţeii popoarelor:

să se plece la pământ cărând bucăţi de argint!

Împrăştie popoarele care se complac în războaie.

32 Vor veni mai-marii Egiptului,

Etiópia îşi va întinde mâinile spre Dumnezeu.

33 Cântaţi lui Dumnezeu, domnii ale pământului,

cântaţi Domnului psalmi;           Sélah

34 lui, care vine călare pe ceruri, pe cerurile veşnice,

iată, răsună cu putere glasul lui în tunet.

35 Recunoaşteţi-i lui Dumnezeu puterea, măreţia lui asupra Israélului,

puterea lui mai presus de nori!

36 Înfricoşător eşti, Dumnezeule, din sanctuarul tău.

Dumnezeul lui Israél, el dă poporului putere şi tărie.

Binecuvântat să fie Dumnezeu!