Psalmul 76

PSALMUL 76 (75)

Laudă lui Dumnezeu biruitor

1 Maestrului de cor. Pe instrumente cu coarde. Psalm. Al lui Asáf. Cântare.

2 Dumnezeu este cunoscut în Iúda,

mare este numele său în Israél.

3 Cortul său e aşezat în Salem

şi locuinţa sa, în Sión.

4 Acolo, el a frânt săgeţile arcului,

scutul, sabia şi războiul.  Sélah

5 Prealuminos eşti tu şi maiestuos,

mai mare decât munţi de prăzi!

6 Au fost prădaţi curajoşii, s-au cufundat în somn

şi toţi cei viteji nu-şi mai găsesc puterea.

7 La ameninţarea ta, Dumnezeul lui Iacób,

au înlemnit şi carele, şi caii.

8 Înfricoşător eşti tu: cine va sta în faţa ta

când [se dezlănţuie] mânia ta?

9 Din ceruri ai făcut să se audă sentinţa ta;

pământul se înspăimântă şi amuţeşte

10 când se ridică Dumnezeu la judecată

ca să-i mântuiască pe toţi cei sărmani de pe pământ.         Sélah

11 Omul lovit de mânia ta te preamăreşte

şi cei care scapă de mânie îţi fac sărbătoare.

12 Faceţi voturi Domnului Dumnezeului vostru şi împliniţi-le,

toţi cei din jurul lui să-i aducă daruri Celui Înfricoşător,

13 lui, care frânge duhul celor nobili

şi e temut de [toţi] regii pământului!