Psalmul 77

PSALMUL 77 (76)

Meditaţie asupra faptelor minunate ale lui Dumnezeu

1 Maestrului de cor. Yedutún. Al lui Asáf. Psalm.

2 [Îmi îndrept] glasul spre Domnul şi strig,

[îmi îndrept] glasul spre Dumnezeu

şi el îşi pleacă urechea spre mine.

3 În ziua strâmtorării mele, l-am căutat pe Domnul,

mi-am întins mâinile mele toată noaptea şi n-am obosit;

sufletul meu refuză să fie mângâiat.

4 Îmi aduc aminte de Dumnezeu şi gem,

mă frământ şi duhul mi se sfârşeşte!      Sélah

5 [Ai ţinut deschise] pleoapele ochilor mei,

sunt tulburat şi nu pot să vorbesc.

6 M-am gândit la zilele de demult,

la anii veacurilor de odinioară.

7 Noaptea îmi revine un cântec în inimă,

cuget la el şi duhul meu se întreabă:

8 Oare Domnul ne va respinge pentru vecie,

nu va mai fi niciodată binevoitor [faţă de noi]?

9 Oare a încetat pentru totdeauna îndurarea lui,

s-a sfârşit cuvântul lui din generaţie în generaţie?

10 A uitat oare Dumnezeu milostivirea

ori şi-a închis iubirea sa în mânie?       Sélah

11 Şi am zis: „Aceasta este rana mea:

dreapta Celui Preaînalt a slăbit!”.

12 Îmi voi aminti faptele Domnului

şi îmi voi aminti de la capăt minunile lui.

13 Voi medita la toate faptele tale,

voi cugeta la toate lucrările tale [minunate].

14 Dumnezeule, calea ta este sfântă!

Care dumnezeu este atât de mare ca Dumnezeul [nostru]?

15 Tu eşti Dumnezeul care faci minuni,

tu ţi-ai făcut cunoscută puterea printre popoare.

16 Cu braţul tău l-ai eliberat pe poporul tău,

pe fiii lui Iacób şi ai lui Iosíf.        Sélah

17 Te-au văzut apele, Dumnezeule,

te-au văzut apele şi s-au tulburat

şi abisurile s-au cutremurat.

18 Norii au revărsat ape, cerurile au dat drumul la tunete

şi săgeţile tale au ţâşnit [în toate direcţiile].

19 Glasul tunetului tău [se rostogolea] în vârtej

şi fulgerele [tale] luminau lumea;

pământul s-a clătinat şi s-a cutremurat.

20 În mare este calea ta şi cărările tale, în ape multe

şi urmele tale nu se cunosc.

21 Ai călăuzit poporul tău ca pe o turmă,

cu mâna lui Moise şi a lui Áaron.