Psalmul 90

PSALMUL 90 (89)

Fragilitatea omului

1 Rugăciune. A lui Moise, omul lui Dumnezeu.

Doamne, tu ai fost [locul] nostru de refugiu

din generaţie în generaţie.

2 Mai înainte de a se fi născut munţii,

mai înainte să fi fost plămădite pământul şi lumea,

din vecie şi până în vecie tu eşti Dumnezeu.

3 Tu îl faci pe om să se întoarcă în ţărână,

tu ai spus: „Întoarceţi-vă, fiii lui Adám!”.

4 Pentru că, în ochii tăi, o mie de ani sunt ca ziua de ieri, care a trecut,

şi ca o strajă de noapte.

5 Îi iei ca un şuvoi; sunt ca un vis;

6 dimineaţa sunt ca iarba care creşte;

dimineaţa înfloreşte şi creşte,

seara este cosită şi se usucă.

7 Iar noi suntem consumaţi de mânia ta

şi suntem îngroziţi de furia ta.

8 Ai pus fărădelegile noastre înaintea ta

şi cele ascunse ale noastre, în lumina feţei tale.

9 Căci din cauza mâniei tale, toate zilele noastre au apus

şi anii noştri se consumă ca o suflare.

10 [Numărul] zilelor anilor noştri ajunge la şaptezeci,

iar pentru cei în putere, la optzeci,

însă, în cea mai mare parte, nu sunt decât trudă şi chin,

pentru că trec repede şi noi ne ducem.

11 Cine cunoaşte puterea mâniei tale şi a furiei tale,

aşa cum se cuvine celui care se teme de tine?

12 Învaţă-ne să numărăm zilele noastre,

ca să dobândim înţelepciunea inimii!

13 Întoarce-te, Doamne; până când?

Ai milă de slujitorii tăi!

14 Satură-ne dis-de-dimineaţă cu bunătatea ta, ca să tresăltăm de bucurie

şi să ne veselim în toate zilele vieţii noastre!

15 [Umple-ne] de veselie tot atâtea zile câte ne-ai umilit

şi tot atâţia ani câţi am văzut răul!

16 Fă ca slujitorii tăi să vadă lucrarea ta

şi fiii lor, maiestatea ta!

17 Bunăvoinţa Domnului Dumnezeului nostru, să fie asupra noastră!

Fă sigură pentru noi lucrarea mâinilor noastre!

[Da], fă sigură lucrarea mâinilor noastre!