Psalmul 91

PSALMUL 91 (90)

Încrederea în ocrotirea lui Dumnezeu

1 Cel care locuieşte la adăpostul Celui Preaînalt

şi se odihneşte la umbra Celui Atotputernic

2 îi spune Domnului:

„Tu eşti [locul] meu de refugiu şi fortăreaţa mea,

Dumnezeul meu în care îmi pun încrederea”.

3 Căci el te va elibera din laţul vânătorului

şi de ciuma pustiitoare.

4 El te va acoperi cu aripile lui

şi vei găsi refugiu sub aripile sale;

adevărul lui îţi va fi scut şi pavăză.

5 Nu te vei teme nici de spaima nopţii,

nici de săgeata care zboară ziua,

6 nici de ciuma care se răspândeşte în întuneric,

nici de molima care bântuie în plină zi.

7 Vor cădea alături de tine o mie şi zece mii, la dreapta ta,

dar de tine [nimic] nu se va apropia.

8 E de ajuns cu ochii să priveşti

şi vei vedea răsplata păcătoşilor.

9 Pentru că [ai spus]:

„Tu, Doamne, eşti [locul] meu de refugiu”

şi pe Cel Preaînalt ţi l-ai ales adăpost,

10 nu ţi se va întâmpla niciun rău,

nicio nenorocire nu se va apropia de locuinţa ta,

11 pentru că el va porunci îngerilor săi

să te păzească pe toate căile tale.

12 Ei te vor purta pe mâini,

ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de piatră;

13 vei păşi peste lei şi peste vipere

şi vei călca în picioare pui de lei şi monştri.

14 Îl voi salva, pentru că tânjeşte după mine,

îl voi ocroti, pentru că îmi cunoaşte numele.

15 Când el mă va chema, eu îi voi răspunde,

voi fi alături de el în strâmtorare.

Îl voi elibera şi-l voi cinsti.

16 Îi voi dărui viaţă lungă

şi îi voi arăta mântuirea mea.