Capitolul 4

Soarta celor oprimaţi

1 M-am întors ca să văd toate oprimările care sunt făcute sub soare. Şi iată, lacrimile celor oprimaţi şi nu era nimeni care să-i mângâie! De partea celor care oprimau era puterea şi nu era nimeni care să-i mângâie.

2 I-am lăudat pe cei morţi, care muriseră deja, mai mult decât pe cei vii, care trăiesc încă.

3 Dar mai bine decât amândoi era cel care nu era încă, cel care nu a văzut lucrarea cea rea care s-a făcut sub soare.

Munca şi riscurile ei

4 Am văzut toată truda şi tot succesul lucrării care sunt [motiv] de gelozie a omului faţă de aproapele lui. Şi aceasta este deşertăciune şi goană după vânt.

5 Cel nesimţit îşi încrucişează mâinile şi-şi mănâncă propria carne.

6 Mai bine o palmă plină în odihnă, decât amândoi pumnii plini cu chin şi goană după vânt.

Singurătatea

7 M-am întors şi am văzut o deşertăciune sub soare: 8 există unul singur şi nu este un al doilea; nu are nici fiu, nici frate şi nu este capăt pentru toată truda sa, ba chiar ochiul lui nu se satură de bogăţii: „Pentru cine trudesc eu şi-mi lipsesc sufletul de bunăstare?”. Şi aceasta este deşertăciune şi îndeletnicire rea.

9 Mai bine doi decât unul, căci au răsplată bună din truda lor. 10 Căci de cad, unul îl ridică pe tovarăşul său. Dar vai de cel care este singur, care cade şi nu este un al doilea ca să-l ridice! 11 Tot aşa, dacă se culcă doi, se încălzesc [unul pe altul]. Dar pe cel singur cine-l va încălzi?

12 Dacă este atacat unul, în doi pot să stea în faţa lui şi funia [împletită] în trei nu se rupe repede.

Puterea politică şi riscurile ei

13 Mai bine un copil sărac şi înţelept decât un rege bătrân şi nesimţit, care nu ştie să se mai lase învăţat. 14 Căci din temniţă a ieşit ca să domnească, chiar dacă s-a născut necăjit în regatul lui. 15 I-am văzut pe toţi cei vii care umblă sub soare împreună cu al doilea copil care [urma] să stea în locul lui. 16 Fără sfârşit era poporul pentru toţi cei înaintea cărora era el. Dar cei care vin după nu se bucură de el. Căci chiar şi aceasta este deşertăciune şi goană după vânt.

Religia lui Qohelét: teama de Dumnezeu

17 Păzeşte-ţi piciorul când mergi în casa lui Dumnezeu şi apropie-te ca să asculţi mai degrabă decât să dai celor nesimţiţi jertfa, căci ei nu ştiu că fac rău!