Capitolul 11

Victoria asupra fiilor lui Amón

1 Naháş din Amón a venit şi şi-a fixat tabăra împotriva [cetăţii] Iábeş-Galaád. Toţi locuitorii din Iábeş  i-au zis lui Naháş: „Încheie o alianţă cu noi şi-ţi vom fi supuşi!”. 2 Dar Naháş din Amón le-a răspuns: „Voi face [alianţă] cu voi cu această condiţie: să vă scot tuturor ochiul drept şi să pun aceasta ca batjocură pentru tot Israélul”. 3 Bătrânii din Iábeş  i-au zis: „Lasă-ne şapte zile ca să trimitem mesageri în tot ţinutul lui Israél! Dacă nu va fi nimeni să ne elibereze, vom ieşi către tine”. 4 Mesagerii au ajuns la Ghibéea, [cetatea] lui Saul, şi au spus [aceste] lucruri în auzul poporului. Tot poporul şi-a ridicat glasul şi a plâns.

5 Saul tocmai venea de la câmp în urma boilor şi a întrebat: „Ce are poporul de plânge?”. Iar ei i-au istorisit cuvintele oamenilor din Iábeş. 6 Duhul lui Dumnezeu a venit peste el când a auzit aceste lucruri şi el s-a aprins de mânie. 7 A luat o pereche de boi, i-a tăiat în bucăţi şi le-a trimis prin mesageri în tot ţinutul lui Israél, zicând: „Oricine nu va merge după Saul şi Samuél, aşa se va face boului său!”. Groaza Domnului a căzut peste popor şi au ieşit ca un singur om. 8 [Saul] i-a numărat la Bézec: fiii lui Israél erau trei sute de mii, iar bărbaţii lui Iúda treizeci de mii. 9 Ei au zis mesagerilor care veniseră: „Aşa să le spuneţi oamenilor din Iábeş-Galaád: «Mâine la amiază, veţi fi salvaţi!»”. Mesagerii au mers şi au povestit oamenilor din Iábeş  care s-au bucurat. 10 Oamenii din Iábeş  au zis: „Mâine vom ieşi către voi şi ne veţi face după cum credeţi”.

11 În ziua următoare, Saul a împărţit poporul în trei grupe. Au venit în mijlocul taberei la straja de dimineaţă şi l-au bătut pe Amón până la amiază. Cei care au rămas au fost împrăştiaţi şi între ei nu au mai rămas doi [oameni] împreună.

Saul este proclamat rege

12 Poporul i-a zis lui Samuél: „Cine zicea: «Saul să domnească peste noi?». Daţi-ni-i pe oamenii [aceia] ca să-i omorâm!”. 13 Dar Saul a zis: „Nimeni nu va fi omorât în ziua aceasta, căci astăzi Domnul a făcut mântuire în Israél”. 14 Samuél a zis poporului: „Să mergem la Ghilgál ca să înnoim acolo regalitatea!”.

15 Tot poporul a mers la Ghilgál şi l-au făcut acolo rege pe Saul înaintea Domnului, la Ghilgál. Au adus acolo jertfe de împăcare înaintea Domnului. Acolo Saul şi toţi oamenii lui Israél s-au bucurat foarte mult.