Capitolul 13

SAUL ŞI RĂZBOAIELE SALE

Războiul lui Saul împotriva filisténilor

1 Saul avea câţiva ani când a devenit rege şi domnise doi ani peste Israél. 2 Saul şi-a ales trei mii de [bărbaţi] din Israél: două mii erau cu el la Micmáş şi pe muntele Bétel, iar o mie erau cu Ionatán la Ghibéea din Beniamín. Pe cei care au rămas din popor, i-a trimis pe fiecare la cortul lui.

3 Ionatán a bătut garnizoana filisténilor care era la Ghéba şi filisténii au auzit [lucrul acesta]. Saul a sunat din trâmbiţă în toată ţara, zicând: „Să audă evreii!”. 4 Tot Israélul a auzit zicându-se: „Saul a bătut garnizoana filisténilor şi Israél a devenit duşman pentru filisténi”. Poporul s-a adunat după Saul la Ghilgál. 5 Filistenii s-au adunat să lupte împotriva lui Israél. Aveau treizeci de mii de care şi şase mii de călăreţi, iar poporul era numeros ca nisipul de pe ţărmul mării. Au venit şi şi-au fixat tabăra la Micmáş, la est de Bet-Áven. 6 Oamenii lui Israél s-au văzut în strâmtoare, căci erau împresuraţi, şi s-au ascuns în peşteri, în tufişuri, în stânci, în întărituri şi în gropi. 7 Unii evrei au trecut Iordánul în ţinutul lui Gad şi Galaád. Saul era încă la Ghilgál şi tot poporul tremura în urma lui.

Prima infidelitate a lui Saul

8 [Saul] a aşteptat timp de şapte zile, după timpul hotărât de Samuél. Dar Samuél nu venea la Ghilgál, iar poporul pleca de lângă Saul. 9 Saul a zis: „Aduceţi la mine arderea de tot şi jertfele de împăcare!”. Şi el a adus arderea de tot.

10 Când a terminat de adus arderea de tot, a venit Samuél, iar Saul a ieşit în întâmpinare ca să-l salute. 11 Samuél i-a zis: „Ce-ai făcut?”. Saul i-a răspuns: „Când am văzut că poporul pleacă de lângă mine, că tu nu ai venit la timpul hotărât şi că filisténii s-au adunat la Micmáş, 12 mi-am zis: «Filistenii vor coborî peste mine la Ghilgál», iar eu nu îmbunasem faţa Domnului! Atunci am îndrăznit şi am adus arderea de tot”. 13 Samuél i-a zis lui Saul: „Te-ai comportat ca un nebun şi nu ai păzit porunca pe care ţi-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul stabilise domnia ta peste Israél pentru totdeauna. 14 Dar acum, domnia ta nu va dăinui. Domnul şi-a ales un om după inima sa şi l-a rânduit să fie conducător peste poporul său, pentru că nu ai păzit ce-ţi poruncise Domnul”. 15 Samuél s-a ridicat şi a urcat de la Ghilgál la Ghibéea din Beniamín. Saul a făcut numărătoarea poporului care era cu el: erau cam şase sute de oameni.

Pregătirile pentru luptă

16 Saul şi Ionatán, fiul său, şi poporul care era cu ei s-au aşezat la Ghibéea din Beniamín, iar filisténii aveau tabăra la Micmáş. 17 Din tabăra filisténilor au ieşit tâlhari [împărţiţi] în trei grupe: una s-a îndreptat spre drumul care duce la Ófra, spre ţinutul Şúal; 18 o alta s-a îndreptat spre drumul care duce la Bet-Horón; iar a treia s-a îndreptat spre drumul care duce spre hotarul de unde se vede Valea Ţeboím, spre pustiu.

19 În toată ţara lui Israél nu se găsea niciun fierar; căci filisténii au spus: „Nu cumva evreii să-şi facă săbii sau suliţe”. 20 Întregul Israél cobora la filisténi ca să-şi ascută brăzdarul plugului, coasa, securea şi sapa. 21 Ascuţitul era două treimi de síclu pentru plug şi pentru coasă şi pentru furca cu trei coarne, securea şi ca să facă vârf la ţepuşă. 22 În ziua luptei, nimeni din poporul care era cu Saul şi Ionatán nu avea nici sabie, nici suliţă; numai Saul şi Ionatán, fiul său, aveau.

23 O garnizoană a filisténilor a ieşit spre trecătoarea Micmáş.