Capitolul 15

Lupta împotriva lui Amaléc

1 Samuél i-a zis lui Saul: „Pe mine m-a trimis Domnul să te ung rege peste poporul lui, peste Israél. Acum ascultă cuvintele Domnului! 2 Aşa vorbeşte Domnul Sabaót: «Mi-aduc aminte de ceea ce a făcut Amaléc împotriva lui Israél când a stat înaintea lui la ieşirea sa din Egipt. 3 Acum mergi şi loveşte-l pe Amaléc, nimiceşte tot ceea ce are! Să nu-ţi fie milă şi să dai morţii bărbat şi femeie, copil şi sugar, bou şi oaie, cămilă şi măgar!»”.

4 Saul a chemat poporul şi l-a numărat la Teláim: erau două sute de mii de pedestraşi şi zece mii de oameni din Iúda. 5 Saul a mers până la cetatea lui Amaléc şi a pus [oameni] la pândă în vale. 6 Saul le-a zis chenéilor: „Mergeţi, îndepărtaţi-vă şi ieşiţi din mijlocul lui Amaléc, ca să nu vă nimicesc împreună cu el! Căci voi aţi arătat îndurare faţă de fiii lui Israél când au ieşit din Egipt”. Şi chenéii au plecat din mijlocul lui Amaléc.

7 Saul l-a bătut pe Amaléc de la Havilá până la Şur, care este aproape de Egipt. 8 L-a prins viu pe Agág, regele lui Amaléc, şi a nimicit tot poporul prin ascuţişul sabiei. 9 Saul şi poporul l-au cruţat pe Agág şi ceea ce era mai bun din turmă şi din cireadă, animalele grase şi mieii: tot ceea ce era mai bun nu a vrut să le nimicească. Dar orice lucru prost şi slab, pe acelea le-a nimicit.

10 Domnul i-a vorbit lui Samuél: 11 „Îmi pare rău că l-am pus pe Saul rege. A încetat să mă urmeze şi nu a împlinit cuvintele mele”. Samuél s-a întristat şi a strigat către Domnul toată noaptea.

12 Samuél s-a sculat dimineaţa [ca să meargă] în întâmpinarea lui Saul. Însă i s-a spus lui Samuél: „Saul a mers la Carmél şi, iată, a ridicat mâna, a înconjurat, a trecut mai departe şi a coborât la Ghilgál”. 13 Samuél s-a dus la Saul, iar Saul i-a zis: ,,Fii binecuvântat de Domnul! Am împlinit cuvântul Domnului”. 14 Samuél a zis: „Ce este zgomotul acesta de turmă în urechile mele şi zgomotul de cireadă pe care îl aud?”. 15 Saul a răspuns: „Le-au adus de la Amaléc deoarece poporul a cruţat ce era mai bun din turmă şi din cireadă ca să-i aducă jertfă Domnului Dumnezeului tău; restul l-a nimicit”.

16 Samuél i-a zis lui Saul: „Stai şi-ţi voi spune ce mi-a zis Domnul în timpul nopţii!”. Saul i-a zis: „Spune!”. 17 Samuél i-a zis: „Oare nu când erai mic în ochii tăi ai devenit conducător peste triburile lui Israél? Domnul te-a uns rege peste Israél. 18 Domnul te-a trimis pe cale, zicând: «Du-te şi nimiceşte-i pe păcătoşi, pe Amaléc; luptă împotriva lor până îi vei nimici!». 19 Pentru ce nu ai ascultat glasul Domnului? Pentru ce te-ai năpustit asupra prăzii şi ai făcut ce este rău înaintea Domnului?”. 20 Saul i-a răspuns lui Samuél: „Am ascultat glasul Domnului! M-am dus pe calea pe care m-a trimis Domnul. L-am adus pe Agág, regele lui Amaléc, şi l-am nimicit pe Amaléc; 21 dar poporul a luat din pradă oi şi boi, cele mai bune din cele consacrate spre jertfă Domnului Dumnezeului tău la Ghilgál”. 22 Samuél i-a zis:

„Îi plac Domnului

mai mult arderile de tot şi jertfele

decât ascultarea de glasul Domnului?

Iată, ascultarea

este mai bună decât jertfele

şi supunerea, mai bună

decât grăsimea berbecilor.

23 Căci răzvrătirea este ca păcatul ghicitoriei

şi încăpăţânarea,

ca nelegiuirea şi închinarea la idoli.

Pentru că te-ai îndepărtat

de cuvântul Domnului,

şi Domnul te îndepărtează:

nu vei mai fi rege!”.

24 Saul i-a zis lui Samuél: „Am păcătuit, căci am încălcat porunca Domnului şi cuvintele tale; m-am temut de popor şi am ascultat de glasul lor. 25 Acum, te rog, iartă-mi păcatul, întoarce-te cu mine ca să mă închin Domnului!”. 26 Samuél i-a zis lui Saul: „Nu mă voi întoarce cu tine! Pentru că te-ai îndepărtat de cuvântul Domnului, şi Domnul te-a îndepărtat: nu vei mai fi rege peste Israél”. 27 Samuél s-a întors ca să plece, iar Saul l-a apucat de poala mantiei şi ea s-a rupt. 28 Samuél i-a zis: „Domnul rupe astăzi domnia lui Israél de la tine şi o dă altuia mai bun decât tine. 29 Cel care este gloria lui Israél nu se dezminte şi nu-i pare rău. Căci el nu este om ca să-i pară rău”. 30 Saul i-a zis: „Am păcătuit! Acum, te rog, arată-mi respect în faţa bătrânilor poporului meu şi în faţa lui Israél: întoarce-te cu mine ca să mă prostern înaintea Domnului Dumnezeului tău!”. 31 Samuél s-a întors după Saul, iar Saul s-a prosternat înaintea Domnului.

32 Samuél i-a zis: „Adu-l la mine pe Agág, regele lui Amaléc!”. Agág a înaintat vesel spre el, căci zicea: „Cu siguranţă s-a îndepărtat amărăciunea morţii”. 33 Samuél i-a zis:

„După cum sabia ta le-a lăsat

pe femei fără copii,

tot aşa şi mama ta va fi lăsată

fără copii între femei”.

Samuél l-a ucis pe Agág

înaintea Domnului la Ghilgál.

34 Samuél a plecat la Ráma, iar Saul a urcat acasă la Ghibéea lui Saul. 35 Samuél nu s-a mai dus să-l vadă pe Saul până în ziua morţii sale. Samuél îl plângea pe Saul, pentru că Domnului i-a părut rău că îl făcuse pe Saul rege peste Israél.