Capitolul 22

Davíd îşi începe viaţa de fugar

1 Davíd a plecat de acolo şi s-a salvat în grota Adulám. Fraţii lui şi toată casa tatălui său au aflat şi au coborât la el. 2 S-au adunat la el toţi cei care se aflau în nevoie, care aveau datorii sau care erau cu sufletul amărât, iar el a devenit căpetenia lor. Erau cu el cam patru sute de oameni.

3 De acolo Davíd s-a dus la Míţpa, în Moáb. El i-a zis regelui din Moáb: „Permite-le, te rog, tatălui meu şi mamei mele să vină până când voi şti ce va face Dumnezeu cu mine!”. 4 I-a adus înaintea regelui din Moáb şi au locuit cu el în tot timpul cât a fost Davíd în refugiu. 5 Profetul Gad i-a zis lui Davíd: „Nu mai rămâne în refugiu, ci mergi şi intră în ţinutul lui Iúda!”. Davíd a plecat şi a ajuns în pădurea Heret.

Masacrarea preoţilor din Nob

6 Saul a aflat că Davíd şi oamenii lui au fost descoperiţi. Saul şedea la Ghibéea sub tamarisc, pe colină; avea suliţa în mâna lui, iar slujitorii săi erau lângă el. 7 Saul le-a zis slujitorilor săi care stăteau cu el: „Ascultaţi, fii ai lui Beniamín! Vă va da fiul lui Iése tuturor şi ogoare, şi vii? Vă va pune el pe toţi căpetenii peste mii şi peste sute? 8 De ce v-aţi răzvrătit toţi împotriva mea şi nu a fost nimeni care să-mi dezvăluie [alianţa] încheiată între fiul meu şi fiul lui Iése? Nu este nimeni între voi căruia să-i pară rău de mine şi să-mi dezvăluie că fiul meu i-a ridicat pe slujitorii mei împotriva mea ca să stea la pândă, cum este astăzi?”.

9 Dóeg din Edóm, care stătea şi el cu slujitorii lui Saul, a răspuns: „Eu l-am văzut pe fiul lui Iése venind la Nob, la Ahimélec, fiul lui Ahitúb. 10 [Ahimélec] l-a consultat pe Domnul pentru el, i-a dat provizii şi i-a dăruit sabia lui Goliát, filisteanul”. 11 Regele a trimis să-l cheme pe Ahimélec, fiul lui Ahitúb, preotul, şi toată casa tatălui său, preoţii care erau la Nob. Şi toţi au venit la rege.

12 Saul i-a zis: „Ascultă, fiul lui Ahitúb!”. El a răspuns: „Iată-mă, domnul meu!”. 13 Saul i-a zis: „De ce v-aţi răzvrătit împotriva mea, tu şi fiul lui Iése, dându-i lui pâine şi sabie şi consultându-l pe Domnul pentru el ca să se ridice împotriva mea şi să stea la pândă, cum este astăzi?”. 14 Ahimélec i-a răspuns regelui: „Cine între toţi slujitorii tăi este ca Davíd, vrednic de încredere, ginerele regelui, căpetenia gărzii tale, cinstit în casa ta? 15 Oare astăzi am început eu să-l consult pe Dumnezeu pentru el? Departe de mine! Să nu dea regele vina pe slujitorul lui sau pe întreaga casă a tatălui meu, pentru că slujitorul tău nu ştie nimic din toate acestea, nici mic, nici mare!”. 16 Regele i-a zis: „Veţi muri, Ahimélec, tu şi toată casa tatălui tău!”.

17 Regele le-a zis alergătorilor care stăteau lângă el: „Înconjuraţi-i şi ucideţi-i pe preoţii Domnului, pentru că au complotat cu Davíd: au ştiut că el fugea şi nu mi-au dat de ştire!”. Însă slujitorii regelui nu au vrut să-şi întindă mâna lor ca să-i lovească pe preoţii Domnului. 18 Atunci regele i-a zis lui Dóeg: „Întoarce-te şi loveşte-i pe preoţi!”. Dóeg din Edóm s-a întors şi i-a lovit pe preoţi. A omorât în ziua aceea optzeci şi cinci de oameni care purtau efodul de in. 19 Au trecut prin ascuţişul sabiei [cetatea] Nob, cetatea preoţilor: bărbaţi şi femei, copii şi sugari, boi, măgari şi oi.

20 Un fiu al lui Ahimélec, fiul lui Ahitúb, a scăpat; numele lui era Abiatár şi el a fugit după Davíd. 21 Abiatár i-a spus lui Davíd că Saul i-a ucis pe preoţii Domnului. 22 Davíd i-a zis lui Abiatár: „Am ştiut în ziua aceea că Dóeg din Edóm, fiind acolo, îi va spune lui Saul. Eu sunt răspunzător de viaţa tuturor celor din casa tatălui tău. 23 Stai cu mine şi nu te teme, căci cel ce caută viaţa mea o caută şi pe a ta! La mine eşti bine păzit”.