Capitolul 29

Davíd este respins de capii filisténilor

1 Filistenii şi-au adunat taberele la Aféc, iar Israél avea tabăra la izvorul care este în Izreél. 2 Căpeteniile filisténilor au înaintat cu sutele şi miile lor, iar Davíd şi oamenii lui mergeau în urmă cu Achíş. 3 Căpeteniile filisténilor au zis: „Ce-i cu evreii aceştia?”. Achíş le-a răspuns căpeteniilor filisténilor: „Oare nu este acesta Davíd, slujitorul lui Saul, regele lui Israél, care este cu mine zilele acestea sau anii aceştia? Nu am găsit în el nimic [rău] din ziua venirii sale până astăzi”. 4 Căpeteniile filisténilor s-au mâniat pe Achíş şi i-au zis: „Trimite-l înapoi pe omul acesta, să se întoarcă la locul pe care i l-ai dat! Să nu meargă cu noi la luptă ca să nu ne fie adversar! Cu ce va putea să placă acesta stăpânului său? Oare nu cu capetele acestor oameni? 5 Nu este acesta Davíd pentru care cântau şi dansau, zicând:

«Saul a lovit miile sale,

iar Davíd, zecile lui de mii?»”.

6 Achíş l-a chemat pe Davíd şi i-a zis: „Viu este Domnul că eşti un om drept şi bun în ochii mei ca să ieşi şi să vii cu mine în tabără. Nu am găsit niciun rău în tine din ziua venirii tale la mine până astăzi. Dar nu eşti plăcut în ochii căpeteniilor. 7 Acum, întoarce-te şi mergi în pace, ca să nu faci nimic rău în ochii căpeteniilor filisténilor!”.

8 Davíd i-a zis lui Achíş: „Dar ce am făcut şi ce ai găsit în slujitorul tău de când am fost în faţa ta până astăzi ca să nu merg să lupt împotriva duşmanilor stăpânului meu, regele?”. 9 Achíş i-a răspuns lui Davíd: „Ştiu că eşti plăcut înaintea ochilor mei ca un mesager al lui Dumnezeu; dar căpeteniile filisténilor au zis: «Să nu meargă cu noi la luptă!». 10 Deci, sculaţi-vă dimineaţa, tu şi slujitorii stăpânului tău care au venit cu tine; sculaţi-vă dis-de-dimineaţă şi plecaţi îndată ce se va lumina!”.

11 Davíd şi oamenii lui s-au sculat ca să plece dimineaţa şi să se întoarcă în ţara filisténilor. Iar filisténii au urcat la Izreél.