Capitolul 15

Domnia lui Azaría în Iúda (781 – 740 î.C.)

1 În anul al douăzeci şi şaptelea al lui Ieroboám, regele lui Israél, a fost rege Azaría, fiul lui Amasía, regele lui Iúda. 2 Avea şaisprezece ani când a devenit rege şi a domnit cincizeci şi doi de ani la Ierusalím. Numele mamei lui era Iecolía din Ierusalím. 3 El a făcut ceea ce este plăcut în ochii Domnului, conform cu tot ce a făcut Amasía, tatăl lui. 4 Numai că înălţimile nu le-a îndepărtat. Poporul mai aducea încă jertfe şi tămâie pe înălţimi.

5 Domnul l-a lovit pe rege şi el a fost lepros până în ziua morţii sale şi a locuit într-o casă separată. Iar Iotám, fiul regelui, era [responsabil] peste palat judecând poporul ţării.

6 Celelalte fapte ale lui Azaría şi tot ce a făcut el, nu sunt ele oare scrise în Cartea Cronicilor Regilor lui Iúda? 7 Azaría a adormit cu părinţii săi şi l-au îngropat cu părinţii săi în cetatea lui Davíd. Şi a devenit rege Iotám, fiul lui, în locul său.

Domnia lui Zaharía în Israél (743 î.C.)

8 În anul al treizeci şi optulea al lui Azaría, regele lui Iúda, a devenit rege Zaharía, fiul lui Ieroboám, peste Israél la Samaría. A fost rege şase luni. 9 El a făcut ceea ce este rău în ochii Domnului, cum au făcut părinţii lui; nu s-a îndepărtat de păcatele lui Ieroboám, fiul lui Nebát, care l-a făcut pe Israél să păcătuiască.

10 Şalúm, fiul lui Iábeş , a conspirat împotriva lui, l-a lovit înaintea poporului, l-a omorât şi a domnit el în locul lui.

11 Celelalte fapte ale lui Zaharía, iată, sunt scrise în Cartea Cronicilor Regilor lui Israél. 12 Acesta este cuvântul Domnului pe care îl spusese lui Iehú: „Fiii tăi vor sta pe tronul lui Israél până la a patra [generaţie]”. Şi aşa a fost.

Domnia lui Şalúm în Israél (743 î.C.)

13 Şalúm, fiul lui Iábeş , a început să domnească în al treizeci şi nouălea an al lui Ozía, regele lui Iúda. Şi a fot rege o lună la Samaría.

14 Menahém, fiul lui Gadí, s-a suit din Tirţá şi a venit la Samaría. L-a lovit pe Şalúm, fiul lui Iábeş , şi l-a omorât. Şi a devenit rege el în locul lui.

15 Celelalte fapte ale lui Şalúm, conspiraţia pe care a făcut-o, iată-le scrise în Cartea Cronicilor Regilor lui Israél. 16 Atunci Menahém a lovit [cetatea] Tifsáh şi pe toţi cei care erau în ea, ca şi ţinuturile ei dinspre Tirţá. L-a lovit pentru că nu a deschis porţile. Şi a spintecat toate femeile însărcinate.

Domnia lui Menahém în Israél (743-738 î.C.)

17 În anul al treizeci şi nouălea al lui Azaría, regele lui Iúda, a domnit Menahém, fiul lui Gadí, peste Israél timp de zece ani la Samaría. 18 El a făcut ceea ce este rău în ochii Domnului. În toate zilele [vieţii] sale nu s-a îndepărtat de la păcatele lui Ieroboám, fiul lui Nebát, care l-a făcut pe Israél să păcătuiască.

19 Pul, regele Asíriei, a venit împotriva ţării. Dar Menahém i-a dat lui Pul o mie de talánţi de argint ca să-l ajute să-şi întărească domnia. 20 Menahém a scos argintul din Israél, de la toţi cei înstăriţi, câte cinci sícli de fiecare, şi l-a dat regelui Asíriei. Şi s-a întors regele Asíriei şi nu a rămas acolo, în ţară.

21 Celelalte fapte ale lui Menahém, tot ce a făcut el, nu sunt ele oare scrise în Cartea Cronicilor Regilor lui Israél? 22 Menahém a adormit cu părinţii săi. Şi a domnit Pécahia, fiul său, în locul lui.

Domnia lui Pécahia în Israél (738 – 737 î.C.)

23 În al cincizecilea an al lui Azaría, regele lui Iúda, a fost rege peste Israél Pécahia, fiul lui Menahém, la Samaría. Şi a domnit doi ani. 24 El a făcut ceea ce este rău în ochii Domnului. Nu s-a îndepărtat de la păcatele lui Ieroboám, fiul lui Nebát, care l-a făcut pe Israél să păcătuiască.

25 Pécah, fiul lui Remalía, slujitorul lui, a conspirat împotriva lui; l-a lovit la Samaría, în palatul casei regale, cu Argób şi Arié. Cu el erau cincizeci de oameni dintre fiii lui Galaád. L-a omorât şi a devenit rege în locul lui.

26 Celelalte fapte ale lui Pécahia, tot ce a făcut el, iată-le scrise în Cartea Cronicilor Regilor lui Israél.

Domnia lui Pécah în Israél (737 – 732 î.C.)

27 În anul al cincizeci şi doilea al lui Azaría, regele lui Iúda, a fost rege peste Israél Pécah, fiul lui Remalía, la Samaría. Şi a fost rege douăzeci de ani. 28 El a făcut ceea ce este rău în ochii Domnului. Nu s-a îndepărtat de la păcatele lui Ieroboám, fiul lui Nebát, care l-a făcut pe Israél să păcătuiască.

29 În zilele lui Pécah, regele lui Israél, a venit Tiglát-Piléser, regele Asíriei, şi a luat [cetăţile] Ión, Ábel-Bet-Maáca, Ianóah, Chédeş, Haţór, Galaád şi Galiléea, tot ţinutul lui Neftáli, iar [pe locuitori] i-a deportat în Asíria. 30 Oséa, fiul lui Elá, a conspirat împotriva lui Pécah, fiul lui Remalía; l-a lovit, l-a omorât şi a devenit rege el în locul lui în al douăzecilea an al lui Iotám, fiul lui Ozía.

31 Celelalte fapte ale lui Pécah, tot ce a făcut el, iată-le scrise în Cartea Cronicilor Regilor lui Israél.

Domnia lui Iotám în Iúda (740 – 736 î.C.)

32 În al doilea an al lui Pécah, fiul lui Remalía, regele lui Israél, a devenit rege Iotám, fiul lui Ozía, regele lui Iúda. 33 Avea douăzeci şi cinci de ani când a devenit rege şi a fost rege şaisprezece ani la Ierusalím. Numele mamei sale era Ieruşá, fiica lui Ţadóc. 34 El a făcut ceea ce este plăcut în ochii Domnului: a făcut conform cu tot ceea ce a făcut Ozía, tatăl său. 35 Numai că înălţimile nu le-a îndepărtat. Poporul mai aducea încă jertfe şi tămâie pe înălţimi. [Iotám] a zidit poarta de sus a casei Domnului.

36 Celelalte fapte ale lui Iotám, tot ce a făcut el, nu sunt ele oare scrise în Cartea Cronicilor Regilor lui Iúda? 37 În zilele acelea, Domnul a început să-i trimită împotriva lui Iúda pe Reţín, regele lui Arám, şi pe Pécah, fiul lui Remalía. 38 Iotám a adormit cu părinţii săi şi a fost îngropat cu părinţii săi în cetatea lui Davíd, tatăl său. Şi a fost rege Aház, fiul lui, în locul său.