Capitolul 20

Boala şi vindecarea lui Ezechía

1 În zilele acelea, Ezechía s-a îmbolnăvit de moarte. Isaía, fiul lui Ámoţ, profetul, a venit la el şi i-a zis: „Aşa vorbeşte Domnul: «Dă dispoziţii casei tale, căci tu vei muri şi nu vei mai trăi!»”. 2 [Ezechía] şi-a întors faţa către perete şi s-a rugat Domnului, zicând: 3 „Te rog, Doamne, adu-ţi aminte că am umblat înaintea ta în adevăr şi cu inimă integră şi am făcut ce este bine în ochii tăi!”. Şi Ezechía a plâns mult.

4 Isaía nu ajunsese încă în mijlocul curţii când cuvântul Domnului a fost către el, zicând: 5 ,,Întoarce-te şi spune-i lui Ezechía, conducătorul poporului meu: «Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Davíd, tatăl tău: ‹Ţi-am auzit rugăciunea şi ţi-am văzut lacrimile. Iată, eu te voi face sănătos şi a treia zi vei urca la templul Domnului. 6 Voi adăuga cincisprezece ani la zilele tale. Te voi elibera pe tine şi cetatea aceasta din mâna regelui Asíriei şi voi ocroti cetatea aceasta de dragul meu şi de dragul lui Davíd, slujitorul meu› »”.

7 Isaía a zis: „Luaţi o turtă cu smochine!”. Au luat-o, au pus-o pe umflătură şi el s-a vindecat.

8 Ezechía îi zisese lui Isaía: „Care este semnul că Domnul mă va face sănătos şi a treia zi voi urca la templul Domnului?”. 9 Isaía a zis: ,,Iată semnul din partea Domnului că Domnul va face lucrul acesta pe care l-a spus: «Să treacă umbra zece trepte [înainte] sau să se întoarcă zece trepte!»”. 10 Ezechía i-a răspuns: „Este prea uşor pentru umbră să meargă zece trepte [înainte]. Nu, ci să se întoarcă înapoi zece trepte!”. 11 Isaía, profetul, s-a rugat Domnului şi Domnul a dat cu zece trepte înapoi umbra din locul în care coborâse pe treptele lui Aház.

Delegaţia lui Merodác-Baladán

12 În acel timp, Merodác-Baladán, fiul lui Baladán, regele din Babilón, i-a trimis scrisori şi un dar lui Ezechía; căci auzise că Ezechía se îmbolnăvise. 13 Ezechía i-a ascultat şi apoi le-a arătat trezoreria: argintul, aurul, mirodeniile şi untdelemnul cel mai bun, încăperea armelor sale şi tot ce se afla în vistieriile lui; n-a fost nimic pe care să nu li-l fi arătat Ezechía în casa lui şi în tot regatul lui. 14 Profetul Isaía a venit la regele Ezechía şi i-a zis: ,,Ce au spus oamenii aceia şi de unde au venit la tine?”. Ezechía i-a răspuns: „Au venit dintr-o ţară îndepărtată, din Babilón”. 15 Isaía a zis: „Ce au văzut în casa ta?”. Ezechía a răspuns: „Au văzut tot ceea ce este în casa mea: n-a fost nimic pe care să nu li-l fi arătat în vistieriile mele”.

16 Atunci Isaía i-a zis lui Ezechía: „Ascultă cuvântul Domnului! 17 «Iată, vin zile când tot ce este în casa ta şi ce au adunat părinţii tăi până în ziua de azi va fi dus în Babilón: nu va mai rămâne nimic!», zice Domnul. 18 «Şi vor lua dintre fiii tăi care vor ieşi din tine, pe care-i vei naşte, şi vor fi oameni de curte la palatul regelui din Babilón»”. 19 Ezechía i-a răspuns lui Isaía: „Este bun cuvântul Domnului pe care l-ai rostit. Nu e aşa? Va fi pace şi siguranţă în timpul vieţii mele”.

20 Celelalte fapte ale lui Ezechía, vitejia lui, cum a făcut cisterna şi canalul [pentru apă], cum a adus apa în cetate, nu sunt ele oare scrise în Cartea Cronicilor Regilor lui Iúda? 21 Ezechía a adormit cu părinţii săi. Şi a devenit rege Manáse, fiul lui, în locul său.