Capitolul 21

Domnia lui Manáse în Iúda (687 – 642 î.C.)

1 Manáse avea doisprezece ani când a devenit rege şi a fost rege cincizeci şi cinci de ani la Ierusalím. Numele mamei sale era Hefţíba. 2 El a făcut ceea ce este rău în ochii Domnului, conform cu toate lucrurile abominábile ale neamurilor pe care Domnul le alungase dinaintea fiilor lui Israél. 3 A zidit din nou înălţimile pe care le distrusese Ezechía, tatăl său, a ridicat altare lui Báal, a făcut o Aşéră, aşa cum făcuse Aháb, regele lui Israél, şi s-a prosternat înaintea întregii oştiri a cerurilor şi le-a slujit. 4 A zidit altare în templul Domnului despre care spusese Domnul: „În Ierusalím voi pune numele meu”.

5 A zidit altare pentru întreaga oştire a cerurilor în cele două curţi ale templului Domnului. 6 L-a trecut pe fiul său prin foc; [a practicat] prezicătoria şi magia; a stabilit necromanţi şi fermecători: a făcut mult rău în ochii Domnului, mâniindu-l. 7 A pus imaginea Aşérei pe care o făcuse în casa despre care Domnul le spusese lui Davíd şi lui Solomón, fiul lui: „În casa aceasta şi în Ierusalím, [oraşul] pe care l-am ales dintre toate triburile lui Israél, voi pune numele meu pentru totdeauna. 8 Nu voi mai face să rătăcească piciorul lui Israél din ţara pe care le-am dat-o părinţilor lui. Numai să păzească şi să împlinească tot ceea ce le-am poruncit şi toată legea pe care le-a hotărât-o slujitorul meu Moise”. 9 Dar ei n-au ascultat, iar Manáse i-a dus în rătăcire, ca să facă mai rău decât popoarele pe care le nimicise Domnul dinaintea fiilor lui Israél.

10 Dar Domnul a vorbit prin slujitorii săi, profeţii, zicând: 11 „Pentru că Manáse, regele lui Iúda, a săvârşit aceste lucruri abominábile, pentru că a făcut mai rău decât tot ce făcuseră amoréii care au fost înaintea lui şi pentru că l-a făcut şi pe Iúda să păcătuiască prin idolii lui, 12 de aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israél: «Voi aduce peste Ierusalím şi peste Iúda un rău despre care, oricui va auzi de el, îi vor ţiui amândouă urechile. 13 Voi întinde asupra Ierusalímului frânghia Samaríei şi firul cu plumb al casei lui Aháb. Voi curăţa Ierusalímul cum curăţă cineva un vas când îl curăţă şi îl răstoarnă cu gura-n jos. 14 Voi părăsi restul moştenirii mele şi-i voi da în mâinile duşmanilor lor; vor ajunge prada şi jaful tuturor duşmanilor lor, 15 pentru că au făcut ce este rău înaintea mea şi m-au mâniat din ziua când au ieşit părinţii lor din Egipt până în ziua de azi!»”.

16 Manáse a vărsat şi sânge nevinovat, atât de mult, încât a umplut Ierusalímul de la un capăt la altul, în afară de păcatul prin care l-a făcut pe Iúda să facă ceea ce e rău în ochii Domnului.

17 Celelalte fapte ale lui Manáse, tot ceea ce a făcut el şi păcatul pe care l-a făcut, nu sunt ele oare scrise în Cartea Cronicilor Regilor lui Iúda? 18 Manáse a adormit cu părinţii săi şi a fost îngropat în grădina casei sale, în grădina lui Uzá. Şi a devenit rege Amón, fiul lui, în locul său.

Domnia lui Amón în Iúda (642 – 640 î.C.)

19 Amón avea douăzeci şi doi de ani când a devenit rege şi a fost rege doi ani la Ierusalím. Numele mamei sale era Meşulémet, fiica lui Harúţ din Iotbá. 20 El a făcut ceea ce este rău înaintea Domnului, cum făcuse Manáse, tatăl său. 21 A umblat pe toată calea pe care umblase tatăl său, le-a slujit idolilor cărora le slujise tatăl său şi li s-a închinat; 22 L-a părăsit pe Domnul Dumnezeul părinţilor săi şi n-a umblat pe calea Domnului.

23 Slujitorii lui Amón au conspirat împotriva lui şi l-au omorât pe rege în casa lui. 24 Dar poporul ţării i-a lovit pe toţi cei care au conspirat împotriva regelui Amón. Poporul ţării l-a făcut rege pe Iosía, fiul său, în locul lui.

25 Celelalte fapte ale lui Amón pe care le-a făcut, nu sunt ele oare scrise în Cartea Cronicilor Regilor lui Iúda? 26 L-au îngropat în mormântul său, în grădina lui Uzá. Şi a devenit rege Iosía, fiul lui, în locul său.