Capitolul 1

Prolog

1 Viziunea lui Abdía. Așa spune Domnul Dumnezeu despre Edóm:

„Noi am auzit vestea de la Domnul

și un mesager a fost trimis

între neamuri.

Ridicați-vă, să ne ridicăm

împotriva lui în luptă!”.

Sentință împotriva Edómului

2 „Iată, te voi face mic între neamuri,

să fii foarte disprețuit!

3 Aroganța inimii tale te-a înșelat.

Cel care locuiește

în crăpăturile stâncii

și are locuința pe înălțimi spune:

«Cine ne va face

să coborâm la pământ?».

4 Chiar dacă te-ai înălța ca vulturul

și ți-ai pune între stele cuibul,

de acolo te voi face să cobori

– oracolul Domnului.

Nimicirea Edómului

5 Dacă hoții vin la tine

sau prădătorii de noapte

– cum ai putea sta liniștit? –

oare nu ar fura îndeajuns?

Dacă ar veni culegători de vie la tine,

oare ei nu ar lăsa câțiva struguri?

6 Cum a fost controlat Esáu

și căutate comorile sale!

7 Până la hotar te-au trimis

toți oamenii cu care te-ai aliat,

te-au înșelat, te-au învins

oamenii cu care ai făcut pace.

Pâinea ta au pus-o drept

capcană pentru tine.

Nu este pricepere în el.

8 În ziua aceea – oracolul Domnului –

oare nu-i voi nimici

pe înțelepții din Edóm

și priceperea de pe muntele lui Esáu?

9 Vitejii tăi se vor înspăimânta, Temán,

pentru că fiecare

de pe muntele lui Esáu

va fi nimicit prin înjunghiere.

Vinovăția Edómului

10 Din cauza violenței

asupra fratelui tău, Iacób,

te vei acoperi de rușine

și vei fi nimicit pentru totdeauna.

11 În ziua când stăteai în față,

în ziua când străinii capturau

bogăția lui

și necunoscuții veneau la porțile sale

și aruncau sorții

împotriva Ierusalímului,

și tu erai ca unul dintre ei.

12 Nu trebuia să privești în ziua fratelui,

în ziua calamității sale;

nu trebuia să te bucuri

pentru fiii lui Iúda în ziua pieirii lor,

nu trebuia să fi avut gura mare

în ziua strâmtorării!

13 Nu trebuia să intri pe poarta

poporului meu în ziua dezastrului lor,

nici nu trebuia să vezi nenorocirea

lor în ziua dezastrului lor.

Nu trebuia să-ți întinzi mâna

la bogăția lui în ziua dezastrului lui.

14 Nu trebuia să stai la răspântii ca să-i

nimicești pe cei scăpați ai săi

și nu trebuia să-i trădezi pe supra-

viețuitorii lui în ziua strâmtorării.

15 Căci se apropie Ziua Domnului

împotriva tuturor neamurilor.

După cum ai făcut, așa ți se va face;

răsplata ta se va întoarce

asupra capului tău.

Revanșa Israélului asupra Edómului

16 Căci după cum ați băut voi

pe muntele meu cel sfânt,

la fel vor bea toate neamurile

pentru totdeauna:

vor bea, vor sorbi și vor fi

ca și cum n-ar fi fost.

17 Pe muntele Sión va fi scăparea

și va fi sfânt.

Casa lui Iacób va lua în stăpânire

moștenirile lor.

18 Casa lui Iacób va fi un foc

şi casa lui Iosíf, o flacără;

dar casa lui Esáu va fi pleava:

o vor arde și o vor devora

și nu va mai rămâne niciun

supraviețuitor în casa lui Esáu,

căci Domnul a vorbit.

Noul Israél

19 Cei din Négheb vor lua

în stăpânire muntele lui Esáu,

cei din Șefeláh, pe filisténi.

Vor lua în stăpânire câmpia lui

Efraím și câmpia din Samaría,

iar Beniamín, Galaádul.

20 Deportații acestei armate

a fiilor lui Israél

vor lua în stăpânire ceea ce era al

canaaneénilor, până la Sarépta.

Deportații din Ierusalím,

care erau în Sefarád,

vor lua în stăpânire

cetățile din Négheb.

21 Cei care se salvează

vor urca pe muntele Sión

ca să judece muntele lui Esáu.

Și domnia va fi a Domnului.