Capitolul 1

INTRODUCERE

1 Cuvintele lui Ámos, care era unul dintre păstorii din Técoa și care a avut viziuni cu privire la Israél în zilele lui Ozía, regele lui Iúda, și în zilele lui Ieroboám, fiul lui Ióas, regele lui Israél, cu doi ani înaintea cutremurului.

2 El a zis: „Domnul din Sión strigă,

își înalță glasul din Ierusalím.

Gem pășunile păstorilor

și se usucă vârful Carmélului.

I. JUDECAREA NAȚIUNILOR ȘI A LUI ISRAÉL ÎNSUȘI

Împotriva Damáscului

3 Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei nelegiuiri ale Damáscului,

ba pentru patru, nu voi reveni,

pentru că au treierat Galaádul

cu treierătoarea de fier.

4 Voi trimite foc asupra casei lui Hazaél

și va devora palatele lui Ben-Hadád.

5 Voi frânge zăvorul Damáscului

și-i voi nimici

pe locuitorii din Bicát-Áven;

voi smulge sceptrul din Bet-Éden,

iar poporul lui Arám

va fi deportat la Kir”,

spune Domnul.

Împotriva Gazei și a filisténilor

6 Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei nelegiuiri ale Gázei,

ba pentru patru, nu voi reveni,

pentru că i-au dus în captivitate

pe toți captivii

ca să-i abandoneze lui Edóm.

7 Voi trimite foc peste zidul din Gáza

și va devora palatele sale.

8 Îi voi nimici pe locuitorii din Așdód,

voi smulge sceptrul din Așchelón;

îmi voi întoarce mâna

împotriva [cetății] Ecrón

și va pieri restul filisténilor”,

spune Domnul Dumnezeu.

Împotriva Tírului și Feníciei

9 Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei nelegiuiri ale Tírului,

ba pentru patru, nu voi reveni,

pentru că i-au abandonat lui Edóm

pe toți deportații

și nu și-au amintit de alianța cu frații.

10 Voi trimite foc peste zidul din Tir

și va devora palatele sale”.

Împotriva Edómului

11 Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei nelegiuiri ale Edómului,

ba pentru patru, nu voi reveni,

pentru că i-a urmărit cu sabia

pe frații săi,

și-a înnăbușit mila,

mânia lui i-a sfâșiat fără întrerupere

și și-a păstrat furia pentru totdeauna.

12 Voi trimite foc în Temán

și va devora palatele din Boțrá”.

Împotriva lui Amón

13 Așa vorbește Domnul:

„Pentru trei nelegiuiri ale lui Amón,

ba pentru patru, nu voi reveni,

pentru că le-au spintecat

pe femeile însărcinate din Galaád,

ca să-și lărgească teritoriul.

14 Voi face să iasă foc pe zidul din Rabá

și va devora palatele sale

cu strigăte în ziua luptei,

cu furtună în ziua vijeliei.

15 Regele lor va merge în captivitate,

el și căpeteniile sale împreună”,

spune Domnul.