Capitolul 25

III. ORACOLE ÎMPOTRIVA NEAMURILOR

Împotriva lui Amón

1 Cuvântul Domnului a fost către mine: 2 „Fiul omului, întoarce-ți fața către fiii lui Amón și profețește împotriva lor! 3 Spune fiilor lui Amón: «Ascultați cuvântul Domnului Dumnezeu! Așa spune Domnul Dumnezeu: ‹Pentru că ați râs de sanctuarul meu când a fost profanat, de pământul lui Israél când a fost devastat și de casa lui Iúda când au fost duși în captivitate, 4 de aceea, iată, te dau în mâinile fiilor din răsărit, spre stăpânire,

și ei își vor așeza taberele în tine

și își vor pune locuințele în tine;

îți vor mânca roadele

și-ți vor bea laptele.

5 Voi da Rabá să fie

o pășune pentru cămile

și pe fiii lui Amón,

o stână pentru turmă.

Și veți cunoaște

că eu sunt Domnul›!»”.

6 Căci așa zice Domnul Dumnezeu:

„Pentru că ai bătut din mâini

și ai tropăit din picioare,

pentru că te-ai bucurat

cu tot disprețul în suflet

pentru pământul lui Israél,

7 de aceea, iată,

îmi întind mâna împotriva ta

și te voi da spre jaf neamurilor,

te voi șterge dintre popoare

și te voi face să pieri dintre țări,

te voi distruge și vei cunoaște

că eu sunt Domnul”.

Împotriva lui Moáb

8 Așa vorbește Domnul Dumnezeu:

„Pentru că Moáb și Seír zic:

«Iată, casa lui Iúda este

ca toate neamurile!»,

9 de aceea, iată, eu voi deschide

o parte a lui Moáb dinspre cetăți,

dinspre capătul cetăților sale:

Bet-Ieșimót, Maál-Meón și Chiriatáim,

10 [o deschid] pentru fiii răsăritului

care sunt dincolo de fiii lui Amón,

ca să le-o dau spre stăpânire,

pentru ca să nu mai fie amintiți

fiii lui Amón printre neamuri.

11 În Moáb voi face judecăți

și vor cunoaște că eu sunt Domnul!”.

Împotriva lui Edóm

12 Așa spune Domnul Dumnezeu:

„Pentru că Edóm a făcut răzbunare împotriva casei lui Iúda și pentru că s-au făcut vinovați și s-au răzbunat împotriva lor, 13 de aceea, aşa zice Domnul Dumnezeu: «Îmi voi întinde mâna asupra lui Edóm și voi nimici din el om și animal; îl voi da pustiirii: de la Temán și până la Dedán vor cădea de sabie. 14 Voi pune să fie răzbunarea mea asupra lui Edóm prin mâna poporului meu, Israél. Ei vor face în Edóm după mânia mea și după furia mea și vor cunoaște răzbunarea mea»” – oracolul Domnului Dumnezeu.

Împotriva filisténilor

15 Așa spune Domnul Dumnezeu:

„Pentru că filisténii au făcut răzbunare și s-au răzbunat cu dispreț în suflet, ca să nimicească din dușmănie veșnică, 16 de aceea, așa zice Domnul Dumnezeu: «Iată, îmi voi întinde mâna împotriva filisténilor și-i voi nimici pe cei din Créta! Voi face să piară restul de pe coasta mării. 17 Voi face împotriva lor o răzbunare mare, cu mustrări furioase. Și vor cunoaște că eu sunt Domnul când îmi voi arăta răzbunarea asupra lor»”.