Capitolul 12

Psalm de mulţumire

1 În ziua aceea vei zice: „Te laud, Doamne, căci ai fost mâniat pe mine, dar mânia ta s-a potolit şi m-ai mângâiat!

2 Iată, Dumnezeu este mântuirea mea, sunt încrezător şi nu mă voi teme [de nimic]. Căci puterea şi cântarea mea este Domnul, el este mântuirea mea”.

3 Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii.

4 Veţi spune în ziua aceea: „Lăudaţi-l pe Domnul, invocaţi numele lui, faceţi cunoscute între popoare faptele sale, amintiţi că preaînălţat este numele lui!

5 Cântaţi Domnului, căci a făcut lucruri minunate! Să fie cunoscută aceasta pe tot pământul!

6 Strigă şi chiuie, tu, cea care locuieşti în Sión! Căci mare este în mijlocul tău Sfântul lui Israél!”.