Capitolul 18

Împotriva Etiópiei

1 Vai de tine, ţară a lăcustelor înaripate, care eşti dincolo de râurile Etiópiei!

2 Tu, care trimiţi pe mare împuterniciţi şi în corăbii de papirus soli pe mare, în corăbii de papură la suprafaţa apei! Mergeţi, mesageri iuţi, la un neam înalt şi cu pielea netedă, popor înfricoşător de la începuturi, neam puternic şi dominator, a cărui ţară este brăzdată de râuri!

3 Voi toţi locuitori ai lumii şi cei care vă aflaţi pe pământ, priviţi când se ridică steagul pe munţi şi ascultaţi când sună trâmbiţa!

4 Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul meu: „Voi sta liniştit şi voi privi din locuinţa mea ca dogoarea fierbinte de la lumina soarelui, ca norul de rouă în arşiţa secerişului.

5 Dar înainte de seceriş, când înflorirea a trecut şi floarea devine fruct necopt care are să se coacă, taie mlădiţele cu cosorul şi îndepărtează ramurile întinse”.

6 Vor fi abandonate împreună pentru păsările răpitoare şi pentru animalele câmpului; vor petrece vara deasupra lor păsările răpitoare şi toate animalele câmpului vor ierna peste ele.

7 În vremea aceea, va aduce daruri Domnului Sabaót poporul înalt şi cu pielea netedă, popor înfricoşător de la începuturi, neam puternic şi dominator, a cărui ţară este brăzdată de râuri, la locul unde este numele Domnului Sabaót, la muntele Sión.