Capitolul 20

Cucerirea cetăţii Aşdód

1 În anul când a venit Tartán la Aşdód, trimis de Sargón, regele Asíriei, a luptat împotriva [cetăţii] Aşdód şi a cucerit-o; 2 în acel timp, Domnul a vorbit prin profetul Isaía, fiul lui Ámoţ, zicând: „Desfă-ţi sacul de pe coapse şi dezleagă-ţi sandalele de pe picioarele tale!”. Şi a făcut aşa, umblând gol şi desculţ. 3 Domnul a zis: „După cum slujitorul meu Isaía a umblat gol şi desculţ timp de trei ani, ca semn şi prevestire pentru Egipt şi pentru Etiópia, 4 la fel îi va conduce regele Asíriei pe captivii Egiptului şi pe deportaţii Etiópiei, tineri şi bătrâni, goi şi desculţi, pe cei cu coapsele descoperite, ruşinea Egiptului. 5 Atunci se vor îngrozi şi se vor ruşina de Etiópia, siguranţa lor, şi de Egipt, mândria lor. 6 Locuitorii coastei vor spune în ziua aceea: «Iată, aici este încrederea noastră spre care am fugit ca să găsim ajutor şi să fim salvaţi de regele Asíriei! Şi noi cum vom mai fi salvaţi?»”.