Capitolul 23

Împotriva Tírului

1 Profeţie despre Tir. „Gemeţi, corăbii din Tarşíş! Din cauza devastării, nu mai este nicio casă: venind din ţara Chitím, le-a fost dezvăluit [aceasta].

2 Amuţiţi, locuitori ai coastei, negustorii Sidónului care trec peste mare te-au umplut!”.

3 Pe ape mari, sămânţa din Egipt, secerişul Râului era venitul său. [Tírul] era piaţa neamurilor!

4 „Ruşinează-te, Sidónule! Căci aşa vorbeşte marea, tăria mării: «Nu am avut durerile naşterii şi nu am născut; nu am ridicat feciori şi nu am crescut fecioare».

5 Cum s-a auzit despre Egipt, vor tremura când se va auzi despre Tir:

6 «Treceţi spre Tarşíş, gemeţi, locuitori ai coastei!

7 Aceasta este [cetatea] voastră veselă, ale cărei origini sunt în zilele de demult? Picioarele ei o vor duce să locuiască departe.

8 Cine a plănuit aceasta împotriva Tírului, el care era încununat, ai cărui negustori erau căpetenii şi ai cărui comercianţi erau [oameni] de seamă ai pământului?».

9 Domnul Sabaót a plănuit să umilească trufia oricărei frumuseţi şi să-i umilească pe toţi [oamenii] de seamă ai pământului.

10 «Străbate-ţi ţara ca [malurile] Râului, fiică din Tarşíş! Nu mai este portul».

11 Domnul şi-a întins mâna asupra mării,  a făcut să tremure împărăţiile; a poruncit împotriva Canaánului, să-i fie nimicite fortăreţele.

12 Şi a zis: «Nu te vei mai veseli, fecioară dezonorată, fiică a Sidónului. Ridică-te, treci la Chitím, dar nici acolo nu vei afla odihnă!».

13 Iată, ţara caldéilor, acest popor nu mai este! Asíria a fost destinată fiinţelor din pustiu. Şi-au ridicat turnuri, dar au fost abătute cetăţile ei, au fost prefăcute în ruină.

14 «Gemeţi, corăbii din Tarşíş, căci a fost devastată fortăreaţa voastră!».

15 În ziua aceea, Tírul va fi dat uitării timp de şaptezeci de ani – sunt zilele unui rege – dar la sfârşitul celor şaptezeci de ani, Tírul va deveni precum cântecul desfrânatei.

16 «Ia harpa, înconjoară cetatea, tu, desfrânată dată uitării! Cântă cu măiestrie, înmulţeşte cântările ca să-şi aducă aminte de tine».

17 După şaptezeci de ani, Domnul va vizita Tírul şi [Tírul] se va întoarce la câştigul său. Se va desfrâna cu toate împărăţiile lumii de pe faţa pământului.

18 Plata şi câştigul lui vor fi consacrate Domnului; nu vor fi strânse şi nici depozitate, căci plata lui va fi pentru cei care locuiesc înaintea Domnului ca să mănânce şi să se sature şi să aibă veşminte alese”.