Capitolul 27

1 În ziua aceea, Domnul îl va lovi cu sabia lui grea, mare şi puternică pe Leviatán, şarpele fugar, pe Leviatán, şarpele inelat, şi va ucide balaurul care e în mare.

Via Domnului

2 În ziua aceea, cântaţi despre via încântătoare!

3 „Eu, Domnul, sunt păzitorul ei; o aud în orice moment, o păzesc noapte şi zi ca nimeni să nu o vatăme.

4 N-am nicio mânie. Dacă mi s-ar da mărăcini şi spini în luptă, aş merge împotriva lor şi i-aş arde împreună;

5 sau dacă ar căuta refugiu la mine, ca să facă pace cu mine, pace să facă cu mine!”.

Iertare şi pedeapsă

6 Vin [zile] când Iacób va prinde rădăcini, Israél va încolţi şi va înflori. Şi vor umple faţa pământului de roade.

7 Oare i-a lovit ca lovitura celui care l-a lovit pe el? Sau a fost ucis cum i-a ucis el pe cei care l-au ucis?

8 L-a pedepsit alungându-l şi respingându-l, l-a îndepărtat printr-o suflare puternică, ca în ziua [când bate vântul] dinspre răsărit.

9 Astfel, nelegiuirea lui Iacób va fi ispăşită şi aceasta va îndepărta toate urmările păcatului său când va face toate pietrele altarului ca pietrele de var care sunt făcute praf. Aşerele şi altarele pentru incens nu se vor mai ridica.

10 Căci cetatea întărită a rămas singură, locuinţă lăsată şi părăsită ca un pustiu. Acolo va paşte viţelul, se va culca acolo şi îi va mânca mlădiţele.

11 Când se vor usca ramurile, femeile le vor rupe şi vor merge să le ardă. Este un popor fără minte; pentru aceasta, cel care l-a făcut nu-l va iubi şi cel care l-a creat nu se va îndura de el.

Întoarcerea israelíţilor

12 În ziua aceea, Domnul va bate spicele de la Râu până la Râul Egiptului, iar voi veţi fi adunaţi unul câte unul, fii ai lui Israél!

13 În ziua aceea, se va suna cu trâmbiţa cea mare şi vor veni cei care erau pierduţi în ţara Asíriei şi cei care erau împrăştiaţi în ţara Egiptului: ei se vor prosterna înaintea Domnului pe muntele cel sfânt, în Ierusalím.