Capitolul 3

Anarhia de la Ierusalím

1 Domnul Dumnezeul Sabaót va îndepărta din Ierusalim şi din Iúda orice fel de susţinere: orice rezervă de pâine şi orice rezervă de apă;    2 pe viteaz, pe omul de război,  pe judecător şi pe profet, pe ghicitor şi pe bătrân, 3 pe căpetenia peste cincizeci, pe omul de vază, pe sfetnic, pe cel iscusit între meşteşugari şi pe cel priceput la descântat.

4 „Voi pune tineri drept conducători ai lor şi copiii vor stăpâni peste ei”.  5 În popor, un om va fi dispreţuit de altul şi fiecare, de aproapele lui; cel tânăr va fi obraznic faţă de cel bătrân şi cel de nimic, faţă de cel de seamă. 6 Un om îl va lua pe fratele său în casa tatălui său: „Ai o mantie, fii conducătorul nostru şi dărâmătura asta să fie sub stăpânirea ta!”. 7 Dar el, în ziua aceea, se va ridica, spunând: „Eu nu sunt vindecător, în casa mea nu este pâine şi nici nu am o manta; nu mă puneți pe mine conducător peste popor!”.

8 Ierusalímul se va clătina şi Iúda se va prăbuşi, pentru că limba lor şi faptele lor sunt împotriva Domnului, ofensând prezenţa gloriei sale. 9 Privirea feţei lor dă mărturie împotriva lor şi păcatele lor o relatează ca Sodóma, nu o ascund. Vai de sufletele lor, căci ei înşişi aduc asupra lor răul! 10 Spuneţi celui drept: „Este bine”, pentru că vor mânca roadele faptelor lor.

11 Vai, pentru cel răzvrătit va fi rău, căci i se va da răsplata mâinilor sale! 12 Poporul meu este asuprit de un copil şi femeile îl stăpânesc. Poporul meu, conducătorii tăi te duc în eroare şi încurcă drumurile tale! 13 Domnul se prezintă ca să facă judecată, stă în picioare ca să judece popoarele. 14 Domnul vine la judecată împotriva bătrânilor poporului său şi a conducătorilor săi: „Voi aţi devastat via şi ce aţi luat de la cel sărac se află în casele voastre.

15 De ce vreţi să-l asupriţi pe poporul meu şi zdrobiţi faţa săracilor?”, oracolul Domnului Dumnezeului Sabaót.  

Împotriva luxului femeilor din Ierusalím

16 Domnul zice: „Pentru că fiicele Siónului sunt mândre, umblă cu gâtul întins şi cu ochi provocator, merg cu paşi mărunţi şi fac să zăngăne [podoabele] de pe picioarele lor, 17 Domnul va pleşuvi creştetul capului fiicelor Siónului, Domnul le va dezgoli fruntea. 18 În ziua aceea, Domnul va îndepărta podoabele lor: inelele, belciugele, luniţele, 19 cerceii, brăţările şi vălurile, 20 broboadele, lănţişoarele, cingătorile, flacoanele de parfum şi amuletele; 21 inelele şi verigile de la nas; 22 hainele de sărbătoare, şalurile, mantiile şi trăistuțele;        23 veşmintele preţioase, tunicile, coroniţele şi voalurile. 24 Şi atunci, în loc de miros plăcut, va fi duhoare şi în loc de cingătoare, o funie; în loc de păr încreţit, chelie; în loc de haină preţioasă, cingătoare de sac; [ruşine] în loc de frumuseţe. 

Ierusalímul, lovit de nenorocire

25 Bărbaţii tăi vor cădea de sabie şi vitejii tăi, în luptă. 26 Porţile [cetăţii] vor plânge şi vor jeli,iar ea va zace despuiată la pământ”.