Capitolul 34

MICUL APOCALIPS

Judecată împotriva Edómului

1 Apropiaţi-vă, neamuri, să auziţi! Fiţi atente, popoare! Să audă pământul şi tot ce îl umple, lumea şi tot ce iese din ea.

2 Căci mânia Domnului este împotriva tuturor neamurilor şi furia [lui], împotriva tuturor armatelor lor, le-a dat nimicirii, ca să fie măcelărite.

3 Cei străpunşi ai lor sunt aruncaţi, din cadavrele lor se ridică duhoare şi de sângele lor şiroiesc munţii.

4 Se va descompune toată oştirea cerurilor şi cerurile se vor înfăşura ca un sul; toată oştirea lor se va ofili cum se ofileşte o frunză din vie sau ca un smochin veştejit.

5 Căci sabia mea s-a îmbătat în ceruri, iată, cade peste Edóm şi peste poporul pe care am hotărât să-l dau nimicirii.

6 Sabia Domnului este plină de sânge, unsă cu grăsime, cu sângele mieilor şi al ţapilor, cu grăsimea rărunchilor berbecilor. Căci este o jertfă pentru Domnul Bóţra şi un sacrificiu mare, în ţara Edómului.

7 Au coborât bivoli cu ei, boi şi tauri; pământul lor se îmbată de sânge şi praful se amestecă cu grăsimea.

8 Căci este o zi de răzbunare a Domnului, un an de răsplată pentru adversarul Siónului.

9 Râurile lui se vor schimba în smoală şi praful lui, în pucioasă; pământul lui va fi ca smoala care arde.

10 Noapte şi zi nu se va stinge, fumul său se va înălţa pentru totdeauna; din generaţie în generaţie va fi părăsit şi nimeni nu va mai trece niciodată prin el.

11 Pelicanul şi ariciul îl vor stăpâni, bufniţa şi corbul vor locui în el. El va întinde deasupra lui funia abisului şi pietrele hăului.

12 Acolo nu vor mai fi nobili care să proclame împărăţia şi toate căpeteniile lui vor fi nimic.

13 În palatele lui vor creşte spini, urzici şi mărăcini în fortăreţele sale. Va deveni lăcaş pentru şacali şi curte pentru puii de struţ.

14 Ţapii păroşi şi hienele se vor întâlni; ţapii vor behăi unul către celălalt, acolo va locui cucuveaua şi îşi va găsi locul de odihnă.

15 Acolo se va cuibări şarpele, va depune ouăle, va cloci şi-şi va aduna puii la umbra sa. Acolo se vor strânge şi vulturii, fiecare cu perechea [sa].

16 Căutaţi în cartea Domnului şi citiţi! Niciuna dintre acestea nu va lipsi, nimeni nu va fi părăsit de tovarăşul său, căci gura mea, ea a poruncit şi Duhul său, el le-a adunat.

17 El a aruncat pentru ele sorţii şi mâna lui le-a împărţit cu funia; o vor stăpâni pentru totdeauna, din generaţie în generaţie vor locui în ea.