Capitolul 48

Împlinirea cuvintelor Domnului

1 „Ascultaţi aceasta, casa lui Iacób, voi, care sunteţi chemaţi cu numele lui Israél şi aţi ieşit din apele lui Iúda, care juraţi pe numele Domnului şi vă aduceţi aminte de Dumnezeul lui Israél, dar nu în adevăr şi în dreptate!

2 Căci ei îşi au numele de la cetatea sfântă şi se sprijină pe Dumnezeul lui Israél: Domnul Sabaót este numele lui.

3 De demult am făcut cunoscute cele de la început, din gura mea au ieşit şi le-am făcut să fie auzite; numaidecât am făcut şi s-au împlinit.

4 Ştiam că tu eşti împietrit, că grumazul tău este ca un drug de fier şi fruntea ta de bronz,

5 ţi-am făcut cunoscut de demult, înainte să se întâmple te-am făcut să le ştii, ca să nu spui: «Idolul meu le-a făcut, chipul cioplit al meu şi cel turnat le-au poruncit».

6 Ai auzit şi ai văzut toate acestea. Oare nu trebuia să le faci cunoscute? De acum te fac să auzi lucruri noi şi ascunse, pe care nu le ştiai.

7 Acum sunt create, nu de demult, şi înainte de astăzi nu le-ai auzit, ca să nu spui: «Iată, ştiam de ele!».

8 Nici nu le-ai auzit, nici nu le-ai ştiut şi odinioară nu-ţi era deschisă urechea; căci eu ştiam că eşti viclean şi ţi se spune rebel încă din sânul matern.

9 De dragul numelui meu am îndepărtat mânia şi pentru lauda mea m-am abţinut în favoarea ta, ca să nu te nimicesc.

10 Iată, te-am încercat, dar nu ca pe argint, te-am ales în cuptorul suferinţei.

11 De dragul meu, de dragul meu voi face! Căci cum să fie profanat [numele meu]? Nu voi da altuia gloria mea”.

Domnul l-a ales pe Círus

12 „Ascultă-mă, Iacób! Şi Israél, cel pe care l-am chemat! Eu sunt, eu, cel dintâi şi cel de pe urmă.

13 Mâna mea a pus temeliile pământului şi dreapta mea a întins cerurile: eu le chem şi ele se prezintă împreună.

14 Adunaţi-vă cu toţii şi ascultaţi! Cine dintre ei a făcut cunoscute acestea? Cel pe care Domnul îl iubeşte va împlini dorinţa lui în Babilón şi braţul lui, între caldéi.

15 Eu, eu am vorbit şi eu l-am chemat. Eu l-am adus şi l-am făcut să aibă succes pe căile lui.

Destinul Israélului

16 Apropiaţi-vă de mine şi ascultaţi acestea! Nu am vorbit de la început în ascuns, de când au început să fie, eu sunt acolo. Acum, Domnul Dumnezeu şi Duhul său m-au trimis”.

17 Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israél: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te învăţ spre binele tău, care te călăuzesc să mergi pe cale.

18 O, dacă ai fi fost atent la poruncile mele! Pacea ta ar fi fost ca un râu şi dreptatea ta, ca valurile mării.

19 Descendenţa ta va fi ca nisipul şi cei născuţi din tine, ca firele de nisip. Numele lor nu va fi şters şi nici nimicit dinaintea mea.

Sfârşitul exilului

20 Ieşiţi din Babilón, fugiţi dintre caldéi! Cu strigăt de bucurie daţi de ştire, faceţi auzită aceasta, faceţi să ajungă până la marginile pământului: „Domnul l-a răscumpărat pe slujitorul său Iacób.

21 Nu au însetat când i-a condus prin ţinuturi pustii, a făcut să iasă apă din stâncă pentru ei: a despicat stânca şi a ţâşnit apa!”.

22 „Nu este pace – spune Domnul – pentru cei nelegiuiţi”.