Capitolul 1

Destinatarul şi salutul

1 Paul, slujitor al lui Dumnezeu şi apostol al lui Isus Cristos, spre credinţa celor aleşi de Dumnezeu şi spre cunoaşterea adevărului conform evlaviei, 2 în speranţa vieţii veşnice pe care Dumnezeu, cel care nu minte, a promis-o înainte de începutul veacurilor, 3 dar care, la timpul stabilit, a făcut cunoscut cuvântul său prin predicarea ce mi-a fost încredinţată, după porunca lui Dumnezeu, mântuitorul nostru, 4 către Tit, adevărat fiu după credinţa comună: har şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Cristos Isus, mântuitorul nostru!

Ierarhia Bisericii din Créta

5 Pentru aceasta te-am lăsat în Créta, ca să duci la îndeplinire ce a mai rămas şi să stabileşti prezbíteri în fiecare cetate, după cum ţi-am poruncit: 6 dacă cineva este fără cusur, bărbatul unei singure soţii, dacă are copii credincioşi, care să nu fie acuzaţi de dezmăţ şi să nu fie rebeli. 7 Căci episcopul, ca administrator al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără cusur: să nu fie arogant, nici mânios, nici beţiv, nici violent, nici doritor de câştig necinstit, 8 ci ospitalier, iubitor de bine, înţelept, drept, evlavios, stăpân pe sine, 9 ţinând cuvântul [vrednic] de crezare după învăţăură, pentru ca să fie puternic şi să îndrume la învăţătură sănătoasă şi să-i dojenească pe potrivnici.

Combaterea învăţătorilor falşi

10 De fapt, sunt mulţi rebeli, flecari, înşelători, în special dintre cei circumcişi, 11 cărora trebuie să li se închidă gura. Aceştia răvăşesc case întregi, învăţând ceea ce nu trebuie de dragul unui câştig necinstit. 12 Unul dintre ei, chiar un profet de-al lor, a spus:

„Crétanii sunt întotdeauna mincinoşi,

bestii răutăcioase, burţi trândave”.

13 Această mărturie este adevărată. Pentru acest motiv, dojeneşte-i cu severitate ca să fie sănătoşi în credinţă, 14 fără ca să se ia după basmele iudaice şi după poruncile oamenilor care se îndepărtează de adevăr! 15 Toate sunt curate pentru cei curaţi, însă pentru cei întinaţi şi necredincioşi nimic nu este curat; din contra, le sunt întinate mintea şi conştiinţa. 16 Ei declară că îl mărturisesc pe Dumnezeu, dar prin fapte îl reneagă, atât de dezgustători sunt, şi neascultători, şi incapabili de vreo faptă bună.