Capitolul 1

I. PRIMA PARTE

Cartea viziunilor și a discursurilor

Îndemnuri la convertire

1 În luna a opta, în anul al doilea al lui Dárius, cuvântul Domnului a fost către Zaharía, fiul lui Berechía, fiul lui Ído, zicând: 2 S-a mâniat Domnul pe părinții voștri, s-a mâniat. 3 Spune-le: „Așa vorbește Domnul Sabaót: «Întoarceți-vă la mine – oracolul Domnului Sabaót – și eu mă voi întoarce către voi!», spune Domnul Sabaót. 4 Nu fiți ca părinții voștri la care au strigat profeții dinainte, zicând: așa spune Domnul Sabaót: «Întoarceți-vă de pe căile voastre rele și de la faptele voastre rele! Iar ei nu au ascultat și nu au fost atenți la mine – oracolul Domnului. 5 Unde sunt părinții voștri? Și profeții voștri trăiesc pentru totdeauna? 6 Într-adevăr, cuvintele mele și hotărârile mele pe care le-am poruncit slujitorilor mei, profeților, oare nu au ajuns la părinții voștri? Dar ei s-au întors și au spus: «După cum a plănuit Domnul Sabaót, să ne facă conform cu căile noastre și cu faptele noastre, așa ne va face»”.

Prima viziune: cavalerii

7 În ziua a douăzeci și patra a lunii a unsprezecea, adică luna Șébat, în anul al doilea al lui Dárius, cuvântul Domnului a fost către Zaharía, fiul lui Berechía, fiul lui Ído, profetul. 8 M-am uitat în timpul nopții și, iată, era un om călare pe un cal roșu. Stătea între mirții care erau într-o vale adâncă și în urma lui erau cai roșii, roibi și albi. 9 Eu am spus: „Ce sunt aceștia, domnul meu?”. Și mi-a răspuns îngerul care vorbea cu mine: „Îți voi arăta ce sunt aceștia”. 10 Omul care stătea între mirți mi-a răspuns și a zis: „Aceștia sunt cei pe care i-a trimis Domnul ca să cutreiere pământul”. 11 Ei i-au răspuns îngerului care stătea între mirți și au zis: „Am cutreierat pământul și, iată, tot pământul este locuit și este în liniște!”. 12 Îngerul Domnului a răspuns și a zis: „Doamne Sabaót, până când nu te vei îndura de Ierusalím și de cetățile lui Iúda, pe care te-ai indignat timp de șaptezeci de ani?”. 13 Domnul i-a răspuns îngerului care vorbea cu mine prin cuvinte frumoase și prin cuvinte de mângâiere. 14 Îngerul care vorbea cu mine mi-a zis: „Strigă: așa vorbește Domnul Sabaót: «Sunt gelos pe Ierusalím și pentru Sión am o gelozie mare. 15 Sunt cuprins de o mare mânie împotriva neamurilor fără griji: eu m-am mâniat puțin, iar ele s-au ajutat să facă rău». 16 De aceea, aşa vorbeşte Domnul: «Mă întorc către Ierusalím cu îndurare; casa mea va fi reclădită în el – oracolul Domnului – și funia va fi întinsă peste Ierusalím». 17 Strigă din nou și spune: așa vorbește Domnul Sabaót: «Cetățile mele vor deborda din nou de bine. Domnul va mângâia din nou Siónul și va alege iarăși Ierusalímul»”.