Capitolul 2

Diferite categorii sociale în Biserică

1 Dar tu spune ceea ce este conform cu învăţătura sănătoasă! 2 Bătrânii să fie sobri, demni, înţelepţi, sănătoşi în credinţă, în iubire şi în răbdare! 3 Tot aşa, şi bătrânele să se poarte aşa cum le stă bine unor femei sfinte: să nu fie perfide, nici dedate la beţie, ci să înveţe la bine, 4 să le educe pe cele tinere să-şi iubească soţii şi copiii, 5 să fie înţelepte, curate, având grijă de casă, să fie binevoitoare, supuse soţilor lor, ca să nu fie defăimat cuvântul lui Dumnezeu!

6 La fel, îndeamnă-i pe cei mai tineri să fie înţelepţi, 7 prezentându-te pe tine însuţi, în toate, exemplu de fapte bune, în învăţătură nealterată, demnitate, 8 cuvânt sănătos, convingător, pentru ca cel care se opune să fie ruşinat, neavând de spus nimic rău despre noi!

9 Sclavii să fie supuşi stăpânilor lor în toate, căutând să-i mulţumească şi să nu-i contrazică! 10 Să nu sustragă nimic, ci să arate o fidelitate desăvârşită, pentru ca ei să onoreze în toate învăţătura lui Dumnezeu, mântuitorul nostru!

Fundamentul teologic al vieţii creştine

11 De fapt, harul lui Dumnezeu s-a arătat ca mântuitor pentru toţi oamenii, 12 învăţându-ne să respingem nelegiuirea şi poftele lumeşti, ca să trăim în veacul de acum cu înţelepciune, cu dreptate şi cu evlavie, 13 aşteptând speranţa fericită şi arătarea gloriei marelui Dumnezeu şi a Mântuitorului nostru, Isus Cristos. 14 El s-a dat pe sine însuşi pentru noi ca să ne răscumpere de orice nelegiuire şi să cureţe pentru sine un popor numai al său, plin de zel pentru fapte bune.

15 Acestea să le spui, să îndemni şi să dojeneşti cu toată autoritatea! Nimeni să nu te dispreţuiască!