Capitolul 3

Ascultare de autorităţi şi iubire faţă de aproapele

1 Aminteşte-le să fie supuşi conducătorilor şi autorităţilor, să-i asculte şi să fie gata pentru orice faptă bună! 2 Să nu defăimeze pe nimeni, să nu fie certăreţi, ci binevoitori, arătând blândeţe desăvârşită faţă de toţi oamenii!

3 Căci şi noi eram odinioară nişte nechibzuiţi, neascultători, rătăciţi, subjugaţi de pofte şi plăceri de multe feluri, petrecându-ne [viaţa] în răutate şi invidie, urâţi şi urându-ne unii pe alţii. 4 Dar când s-a arătat bunătatea şi iubirea de oameni a lui Dumnezeu mântuitorul nostru – 5 nu prin faptele pe care le-am fi făcut noi în dreptate, ci după îndurare –, el ne-a mântuit prin baia renaşterii şi reînnoirii Duhului Sfânt, 6 pe care l-a revărsat din belşug asupra noastră prin Isus Cristos, mântuitorul nostru, 7 pentru ca, justificaţi prin harul lui, să devenim în speranţă moştenitori ai vieţii veşnice. 8 [Vrednic] de crezare este cuvântul şi vreau ca tu să confirmi acestea pentru ca [toți] cei care au crezut în Dumnezeu să aibă grijă să fie primii în fapte bune. Acestea sunt bune şi de folos oamenilor.

Atitudinea lui Tit faţă de iudaizanţi şi eretici

9 Însă fereşte-te de cercetările nechibzuite şi de genealogii, de certuri şi polemici cu privire la Lege, căci sunt nefolositoare şi zadarnice! 10 Evită-l pe omul eretic după prima şi a doua mustrare, 11 ştiind că unul ca acesta este un pervertit şi păcătuieşte, fiind osândit de la sine!

Recomandări personale

12 Când îi voi fi trimis la tine pe Artémas sau pe Tihíc, grăbeşte-te să vii la mine la Nicópole, pentru că m-am hotărât să iernez acolo! 13 Însoţeşte-i cu grijă pe Zemás, juristul, şi pe Apólo, aşa încât să nu le lipsească nimic! 14 Şi ai noştri să înveţe să fie primii în fapte bune, în necesităţile urgente, ca să nu fie lipsiţi de roade!

Salutul şi binecuvântarea

15 Te salută toţi cei care sunt cu mine. Salută-i pe cei care ne iubesc în credinţă! Harul să fie cu voi toţi!