Capitolul 11

V. ÎNTOARCEREA ÎN ŢARĂ ŞI VINDECAREA LUI TOBÍT

1 Când s-au apropiat de Caserís, Rafaél a zis: 2 „Tu ştii cum l-am lăsat pe tatăl tău. 3 Să mergem înaintea soţiei tale şi să pregătim casa în timp ce ei vin!”. 4 Au mers amândoi împreună, iar [Rafaél] i-a zis: „Ia fierea în mână!”. Cu ei a mers câinele, în urma lui şi a lui Tobía.

5 Ána stătea privind la drum după fiul ei. 6 Presimţind că el vine, i-a zis tatălui lui: „Iată, fiul tău vine împreună cu omul care a mers cu el!”.

7 Rafaél i-a zis lui Tobía înainte să se apropie de tatăl [lui]: „Ştiu că ochii lui vor fi deschişi”. 8 Întinde-i fierea peştelui pe ochi; medicamentul se va contracta şi va îndepărta albeaţa de pe ochi, iar tatăl tău va privi şi va vedea lumina”.

9 Ána a alergat, a căzut pe grumazul fiului ei şi i-a zis: „Te-am văzut, fiule! De acum pot să mor”. Şi a plâns. 10 Tobít s-a ridicat şi, împiedicându-se în picioare, a venit la ieşirea curţii. 11 Tobía a mers către el cu fierea peştelui în mână. I-a suflat pe ochi, l-a prins şi i-a zis: „Ai încredere, tată!”. A pus medicamentul şi l-a ţinut acolo. 12 Apoi a desprins cu amândouă mâinile sale [albeaţa] din colţul ochilor săi. 13 [Tobít] a căzut pe grumazul lui, a plâns şi i-a spus: „Te văd, fiule, lumina ochilor mei!”. 14 Apoi a zis:

„Binecuvântat este Dumnezeu şi binecuvântat este numele său cel mare! Binecuvântaţi sunt toţi îngerii săi sfinţi! Să fie peste noi numele său cel mare şi binecuvântaţi să fie toţi îngerii în toţi vecii! Pentru că el m-a pedepsit, dar, iată, îl văd pe Tobía, fiul meu!”.

15 Tobía a intrat bucurându-se şi binecuvântându-l pe Dumnezeu cu glas puternic. Tobía i-a făcut cunoscut tatălui său că drumul a fost bun, că a adus argintul şi cum a luat-o pe Sára, fiica lui Raguél, de soţie: iată, vine şi este aproape de poarta [cetăţii] Niníve!

16 Tobít a ieşit în întâmpinarea nurorii sale bucurându-se şi binecuvântându-l pe Dumnezeu către poarta [cetăţii] Niníve. Cei din Niníve, văzându-l că umblă şi străbate [cetatea] în toată puterea şi fără a fi dus de mână de nimeni, s-au mirat. Iar Tobít a mărturisit înaintea lor că Dumnezeu a avut milă de el şi i-a deschis ochii. 17 Tobít s-a apropiat de Sára, soţia lui Tobía, fiul său, a binecuvântat-o şi i-a zis: „Intră sănătoasă, fiică! Binecuvântat să fie Dumnezeul tău, care te-a adus la noi, fiică! Binecuvântat să fie tatăl tău, binecuvântat să fie Tobía, fiul meu, şi binecuvântată să fii tu, fiică! Intră sănătoasă în casa mea cu binecuvântare şi bucurie! Intră, fiică!”. 18 În acea zi a fost bucurie mare pentru toţi iudeii care erau în Niníve. 19 Au venit Ahicár şi Nadáb, nepoţii lui, bucurându-se pentru Tobít.