Capitolul 12

Eliberarea și reînnoirea Ierusalímului

1 Profeție. Cuvântul Domnului despre Israél. Oracolul Domnului, care întinde cerurile, care întemeiază pământul și face duhul omului în interiorul lui. 2 Iată, voi pune Ierusalímul să fie o cupă a amețelii pentru toate popoarele de jur împrejur! Va fi și împotriva lui Iúda când va fi asediat Ierusalímul.

3 În ziua aceea, voi pune Ierusalímul să fie o piatră de povară pentru toate popoarele. Toți cei care vor fi împovărați de ea vor fi răniți. Se vor aduna împotriva lui toate neamurile pământului. 4 În ziua aceea – oracolul Domnului – îi voi lovi pe toți caii cu zăpăceală, iar pe călăreții lor cu nebunie. Peste casa lui Iúda îmi voi deschide ochii și pe toți caii popoarelor îi voi lovi cu orbire. 5 Căpeteniile lui Iúda vor spune în inima lor: „Forța locuitorilor Ierusalímului este în Domnul Sabaót, Dumnezeul lor”. 6 În ziua aceea, voi pune căpeteniile lui Iúda să fie ca un cuptor de foc cu lemne și ca o flacără de foc cu paie. Ele vor devora la dreapta și la stânga toate popoarele de jur împrejur. Ierusalímul va fi locuit din nou în locul său, în Ierusalím. 7 Domnul va salva corturile lui Iúda mai întâi, pentru ca gloria casei lui Davíd și gloria locuitorilor Ierusalímului să nu se mărească peste Iúda. 8 În ziua aceea, Domnul cel veșnic îi va proteja pe locuitorii Ierusalímului, și aceia dintre ei care se poticnesc, în ziua aceea, vor fi ca Davíd, iar casa lui Davíd va fi ca Dumnezeu, ca îngerul Domnului înaintea lor.

9 În ziua aceea, voi căuta să nimicesc toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalímului. 10 Voi revărsa asupra casei lui Davíd și asupra locuitorilor Ierusalímului un duh de îndurare și de implorare și vor privi la mine, pe care l-au străpuns, îl vor jeli cum se jelește singurul [fiu] și-l vor plânge amar, cum se plânge amar întâiul născut. 11 În ziua aceea, se va mări jalea în Ierusalím ca jalea lui Hadád-Rimón în câmpia Meghído. 12 Ţara va jeli, familie după familie de o parte:

familia casei lui Davíd de o parte

și femeile lor, de altă parte;

familia casei lui Natán de o parte

și femeile lor, de altă parte;

13 familia casei lui Lévi de o parte

și femeile lor, de altă parte;

familia casei lui Șiméi de o parte

și femeile lor, de altă parte;

14 toate familiile rămase,

familie cu familie de o parte

și femeile lor, de altă parte.