Capitolul 12

Primii aliaţi ai lui Davíd

1 Aceştia sunt cei care au venit la Davíd, la Ţiclág, pe când încă era ascuns din faţa lui Saul, fiul lui Chiş. Ei erau vitejii care îl ajutau la luptă. 2 Erau arcaşi. Şi cu [mâna] dreaptă, şi cu [mâna] stângă [aruncau] pietre şi trăgeau săgeţi cu arcul.

Erau dintre fraţii lui Saul din Beniamín: 3 Ahiézer, capul, şi Ióas, fiii lui Şemáa din Ghibéea; Ieziél şi Pélet, fiii lui Azmávet; Beracá şi Iehú din Anatót; 4 Işmáia din Gabaón, viteaz între Cei Treizeci şi [căpetenie] peste treizeci; 5 Ieremía; Iahaziél; Iohanán; Iozabád din Ghedéra; 6 Eluzai; Ierimót; Bealia; Şemária; Şefatía din Harof; 7 Elcaná, Işía, Azareél, Ioezér şi Iaşobeám, dintre [fiii] lui Coráh; 8 Ioéla şi Zebadía, fiii lui Ierohám din Ghedór.

9 Dintre cei din Gad, s-au dus la Davíd, la fortăreaţa din pustiu, oameni viteji din armată, [buni] de luptă, purtători de scut şi lance; feţele lor erau ca ale leilor şi erau iuţi cum sunt gazelele pe munţi: 10 Ézer, capul; Obadía, al doilea; Elíab, al treilea; 11 Mişmána, al patrulea; Ieremía, al cincilea; 12 Atái, al şaselea; Eliél, al şaptelea; 13 Iohanán, al optulea; Elzabád, al nouălea; 14 Ieremía, al zecelea; Macbanái, al unsprezecelea. 15 Aceştia erau dintre fiii lui Gad, căpetenii ale armatei; unul [comanda] o sută, dacă era mic, şi o mie dacă era mare. 16 Aceştia sunt cei care au trecut Iordánul în luna întâi, când [acesta] se revărsa peste malurile sale. Ei i-au pus pe fugă pe toţi cei din vale spre răsărit şi spre apus.

17 Şi dintre fiii lui Beniamín şi ai lui Iúda au venit la fortăreaţă, la Davíd. 18 Davíd le-a ieşit înainte şi le-a zis: ,,Dacă veniţi la mine cu pace ca să mă ajutaţi, inima mea va fi una cu voi; dar dacă veniţi să mă trădaţi duşmanilor mei, deşi nu este violenţă în mâna mea, să vadă Dumnezeul părinţilor noştri şi să pedepsească!”.

19 Atunci un duh a coborât peste Amásai, căpetenie peste Cei Treizeci, [şi a zis]:

„Suntem ai tăi cu [gând] de pace,

Davíd, fiu al lui Iése!

Pacea să fie cu tine

şi cu cel care te ajută,

căci Dumnezeul tău te ajută!”.

Davíd i-a primit

şi i-a pus căpetenii peste grupe.

20 Şi dintre [fiii] lui Manáse au trecut la Davíd când el a venit cu filisténii la luptă împotriva lui Saul. El nu i-a ajutat pentru că, ţinând sfat, căpeteniile filisténilor au trimis să-i zică: „Va trece la stăpânul său Saul cu capetele noastre”. 21 Când a mers la Ţiclág, au trecut la el cei din Manáse: Adnáh, Iozabád, Iediaél, Mihaél, Iozabád, Elíhu şi Ţiltái, căpetenii peste mii din Manáse. 22 Ei l-au ajutat pe Davíd împotriva cetei, căci toţi erau oameni viteji; şi au devenit căpetenii în armată.

23 Şi din zi în zi veneau oameni la Davíd să-l ajute, până ce a avut o tabără mare ca o tabără a lui Dumnezeu.

Războinicii care l-au făcut rege pe Davíd

24 Acesta este numărul căpeteniilor echipate pentru armata care a trecut la Davíd în Hebrón ca să transfere domnia lui Saul la el, după porunca Domnului:

25 fiii lui Iúda, care purtau scutul şi suliţa, şase mii opt sute, echipaţi pentru armată;

26 dintre fiii lui Simeón, oameni viteji pentru armată, şapte mii o sută;

27 dintre fiii lui Lévi, patru mii şase sute; 28 Iehoiáda, conducător al [fiilor] lui Áaron, şi cu el trei mii şapte sute; 29 Sadóc, tânăr viteaz, şi casa tatălui său, douăzeci şi două de căpetenii;

30 dintre fiii lui Beniamín, fraţii lui Saul, trei mii. Până atunci, cea mai mare parte a căpeteniilor slujise casei lui Saul;

31 dintre fiii lui Efraím, douăzeci de mii opt sute, oameni viteji, oameni renumiţi în casa părinţilor lor;

32 din jumătatea tribului lui Manáse, optsprezece mii care au fost desemnaţi pe nume să meargă să-l facă rege pe Davíd;

33 dintre fiii lui Isahár, care ştiau să deosebească timpurile ca să ştie ce trebuia să facă Israél, capii lor erau două sute şi toţi fraţii lor erau sub porunca lor;

34 din Zabulón, au ieşit în armată pregătiţi de luptă cu tot felul de arme de război cincizeci de mii, [dispuşi] să ajute, nu cu inima împărţită;

35 din Neftáli, o mie de căpetenii şi cu ei treizeci şi şapte de mii cu scut şi lance;

36 dintre cei din Dan, pregătiţi pentru război, douăzeci şi opt de mii şase sute;

37 din Aşér, cei care au ieşit în armată pregătiţi de luptă: patruzeci de mii;

38 de dincolo de Iordán, dintre [fiii] lui Rubén, Gad şi jumătatea tribului lui Manáse, cu toate armele armatei pentru luptă, o sută douăzeci de mii.

39 Toţi aceşti oameni de război, pregătiţi pe linii [de luptă], au venit la Hebrón cu inima sinceră ca să-l facă rege pe Davíd peste tot Israélul. Şi toţi ceilalţi din Israél erau tot o singură inimă să-l facă rege pe Davíd. 40 Au stat acolo trei zile cu Davíd, au mâncat şi au băut, căci fraţii lor le-au pregătit. 41 Chiar cei ce locuiau lângă ei până la Isahár, Zabulón şi Neftáli aduceau hrană pe măgari, pe cămile, pe catâri şi pe boi: făină, turte din smochine şi din stafide, vin, untdelemn, boi şi oi din belşug, căci era bucurie în Israél.