Capitolul 1

Predica lui Ioan Botezătorul (Mt 3,1-12; Lc 3,1-9.15-17; In 1,19-28)

1 Începutul Evangheliei lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. 2 Aşa cum este scris în profetul Isaía:

Iată, eu îl trimit pe îngerul meu înaintea feţei tale; el va pregăti calea ta.

3 Glasul celui care strigă în pustiu: «Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările lui!»”.

4 Ioan Botezătorul era în pustiu, predicând botezul convertirii spre iertarea păcatelor. 5 Întreaga regiune a Iudeii şi toţi cei din Ierusalím veneau la el şi erau botezaţi de el în râul Iordán, mărturisindu-şi păcatele.

6 Ioan era îmbrăcat cu [o haină din] păr de cămilă şi avea o cingătoare din piele în jurul coapselor sale; mânca lăcuste şi miere sălbatică 7 şi predica, zicând: „Vine după mine cel care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic, plecându-mă, să-i dezleg cureaua încălţămintei. 8 Eu v-am botezat cu apă, însă el vă va boteza în Duhul Sfânt”.

Botezul lui Isus (Mt 3,13-17; Lc 3,21-22)

9 În zilele acelea, a venit Isus din Nazarétul Galileii şi a fost botezat de Ioan în Iordán. 10 Şi îndată ce s-a ridicat din apă, a văzut cerurile deschise şi Duhul, ca un porumbel, coborând spre el. 11 Şi din cer a fost un glas: „Tu eşti Fiul meu cel iubit, în tine mi-am găsit plăcerea”.

Ispitirea în pustiu (Mt 4,1-11; Lc 4,1-13)

12 Şi, îndată, Duhul l-a dus în pustiu. 13 Iar în pustiu a stat timp de patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo era împreună cu fiarele, iar îngerii îi slujeau.

  Începutul predicării lui Isus (Mt 4,12-17; Lc 4,14-15)

14 După ce Ioan a fost închis, Isus a venit în Galiléea, predicând evanghelia lui Dumnezeu 15 şi spunând: „S-a împlinit timpul şi s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu. Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie!”.

Chemarea primilor discipoli (Mt 4,18-22; Lc 5,1-11)

16 Trecând pe lângă Marea Galileii, i-a văzut pe Símon şi pe Andrei, fratele lui Símon, aruncând năvodul în mare, căci erau pescari. 17 Isus le-a spus: „Veniţi după mine şi vă voi face să deveniţi pescari de oameni!”. 18 Lăsând îndată năvoadele, l-au urmat. 19 Şi, mergând puţin [mai departe], i-a văzut pe Iacób, fiul lui Zebedéu, şi pe Ioan, fratele lui, reparându-şi năvoadele în barcă. 20 El i-a chemat îndată, iar ei, lăsându-l pe tatăl lor, Zebedéu, în barcă, împreună cu zilierii lui, s-au dus după el.

În sinagoga din Cafárnaum; vindecarea unui posedat (Lc 4,31-37)

21 Au venit la Cafárnaum. Şi îndată, în [zi] de sâmbătă, a intrat în sinagogă şi-i învăţa. 22 Şi erau uimiţi de învăţătura lui, pentru că el îi învăţa ca unul care are autoritate, şi nu în felul cărturarilor. 23 În sinagoga lor era un om cu duh necurat care a strigat, zicând: 24 „Ce ai cu noi, Isus din Nazarét? Ai venit să ne distrugi? Ştiu cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu”. 25 Dar Isus i-a poruncit cu asprime, spunându-i: „Taci şi ieşi din el!”. 26 Iar duhul necurat, scuturându-l şi strigând cu glas puternic, a ieşit din el. 27 Atunci toţi au fost cuprinşi de teamă încât discutau între ei, zicând: „Ce-i asta? O învăţătură nouă dată cu autoritate! El porunceşte până şi duhurilor necurate şi ele i se supun”. 28 Şi îndată i s-a dus faima pretutindeni în toată împrejurimea Galileii.

Vindecarea soacrei lui Símon Petru (Mt 8,14-15; Lc 4,38-39)

29 Apoi, ieşind din sinagogă, a intrat în casa lui Símon şi Andrei, împreună cu Iacób şi Ioan. 30 Soacra lui Símon zăcea [la pat], având febră, iar ei i-au vorbit îndată despre ea. 31 El s-a apropiat şi a ridicat-o prinzând-o de mână. Atunci febra a lăsat-o şi ea a început să-i slujească.

Alte vindecări (Mt 8,16-17.23; Lc 4,40-44)

32 Când s-a înserat, după ce a apus soarele, îi aduceau la el pe toţi bolnavii şi posedaţii de diavol 33 şi toată cetatea era adunată la uşă. 34 El i-a vindecat pe mulţi care aveau rău de diferite boli şi a scos mulţi diavoli. Pe diavoli nu-i lăsa să vorbească, pentru că îl cunoşteau.

35 Dimineaţa, încă pe întuneric, sculându-se, a ieşit şi s-a dus într-un loc retras şi se ruga. 36 Símon şi cei care erau cu el l-au căutat 37 şi, găsindu-l, i-au spus: „Toţi te caută”. 38 El le-a spus: „Să mergem în altă parte, prin cetăţile învecinate, ca să predic şi acolo, căci pentru aceasta am venit!”. 39 Şi a mers prin toată Galiléea, predicând în sinagogile lor şi scoţând diavoli.

Vindecarea unui lepros (Mt 8,2-4; Lc 5,12-16)

40 A venit la el un lepros, care, rugându-l şi îngenunchind, i-a spus: „Dacă vrei, poţi să mă cureţi”. 41 Lui i s-a făcut milă şi, întinzând mâna, l-a atins şi i-a spus: „Vreau, curăţă-te!”. 42 Şi îndată lepra l-a părăsit şi a fost curăţat. 43 Atunci, avertizându-l, îndată l-a trimis afară, 44 spunându-i: „Vezi să nu spui nimănui nimic, dar mergi, arată-te preotului şi adu pentru curăţarea ta cele poruncite de Moise ca mărturie pentru ei!”. 45 Însă el, ieşind, a început să proclame tuturor şi să răspândească vestea, aşa încât [Isus] nu mai putea să intre în cetate în văzul lumii, ci stătea afară, în locuri pustii. Şi veneau la el de pretutindeni.