Capitolul 1

I. ÎNŢELEPCIUNEA ŞI DESTINUL OMULUI

Căutarea lui Dumnezeu şi fuga de păcat

1 Iubiţi dreptatea, voi, cei care judecaţi pământul,

gândiţi cu bunătate despre Domnul şi căutaţi-l în simplitatea inimii!

2 Căci el se lasă găsit de cei care nu-l pun la încercare

şi se dezvăluie celor care cred în el.

3 Gândurile perverse îndepărtează de Dumnezeu,

dar puterea pusă la probă îi convinge pe cei nepricepuţi.

4 Căci înţelepciunea nu pătrunde în sufletul care face răul

şi nici nu locuieşte în trupul dedat păcatului.

5 Duhul cel sfânt al disciplinei fuge de înşelăciune, stă departe de gândurile neînţelepte

şi este îndepărtat când vine nedreptatea.

Înţelepciunea, în lume

6 Înţelepciunea este un duh iubitor de oameni,

care nu-l lasă nepedepsit pe cel care spune blasfemie cu buzele lui,

căci Dumnezeu este martorul gândurilor sale,

supraveghetorul adevărat al inimii şi cel care-i ascultă limba.

7 Duhul Domnului umple lumea,

ţine toate împreună şi cunoaşte [orice] sunet.

8 De aceea, niciunul care spune cele nedrepte nu se va ascunde

şi dreptatea care convinge nu va trece pe lângă el.

9 Va fi o cercetare cu privire la hotărârile celui nelegiuit,

căci Domnul aude cuvintele lui, ca să pedepsească nelegiuirile sale.

10 Căci o ureche geloasă ascultă toate

şi rumoarea celor care murmură nu este ascunsă [de ea].

11 Păziţi-vă, de aceea, de murmurarea nefolositoare, feriţi limba de vorbirea de rău,

deoarece cuvântul secret nu va umbla în gol şi gura mincinoasă ucide sufletul!

Moartea este lucrarea păcatului

12 Nu căutaţi moartea prin rătăcirea vieţii voastre

şi nu atrageţi ruinarea prin faptele mâinilor voastre!

13 Dumnezeu nu a făcut moartea şi nu se complace de pieirea celor vii.

14 Căci el a creat toate ca să existe, generaţiile lumii sunt salutare:

nu este în ele venin al ruinării şi nici stăpânirea locuinţei morţilor pe pământ.

15 Căci dreptatea este nemuritoare.

16 Cei nelegiuiţi au chemat [moartea] cu mâinile şi prin cuvintele lor, considerând-o prietenă,

s-au consumat pentru ea şi au încheiat alianţă cu ea, pentru că sunt vrednici să fie de partea ei.