Capitolul 1

III. ÎNTOARCEREA ŞI ACTIVITATEA LUI NEHEMÍA

Vocaţia lui Nehemía: misiunea lui pentru Iúda

1 Cuvintele lui Nehemía, fiul lui Hacalía. În luna Chişléu, în al douăzecilea an, eram în fortăreaţa Súsa. 2 Au venit Hananí, unul dintre fraţii mei, şi câţiva oameni din Iúda. I-am întrebat despre iudeii scăpaţi care mai rămăseseră din captivitate şi despre Ierusalím. 3 Ei mi-au răspuns: „Cei care au rămas din captivitate sunt acolo, în provincie; sunt în mare necaz şi ruşine: zidurile Ierusalímului sunt dărâmate şi porţile sale sunt arse de foc”.

4 Când am auzit aceste lucruri, am stat jos, am plâns şi am jelit multe zile. Am postit şi m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor 5 şi am zis: „Doamne, Dumnezeul cerurilor, Dumnezeu mare şi înfricoşător, tu care păstrezi alianţa şi îndurarea faţă de cei care te iubesc şi păzesc poruncile tale! 6 Să fie, te rog, urechea ta atentă şi ochii tăi deschişi la rugăciunea pe care slujitorul tău ţi-o adresează acum, ziua şi noaptea, pentru fiii lui Israél, slujitorii tăi! Mărturisesc păcatul pe care fiii lui Israél l-au făcut înaintea ta. Şi am păcătuit şi eu şi casa tatălui meu. 7 Ne-am purtat cu răutate împotriva ta şi nu am păzit poruncile, hotărârile şi judecăţile pe care i le-ai dat lui Moise, slujitorul tău. 8 Aminteşte-ţi de cuvintele pe care i le-ai spus lui Moise, slujitorul tău: «Dacă veţi fi infideli, vă voi împrăştia printre popoare. 9 Dar dacă vă veţi întoarce la mine, dacă veţi păzi poruncile mele şi le veţi împlini, atunci, chiar dacă veţi fi alungaţi până la marginea cerurilor, de acolo vă voi aduna şi vă voi aduce la locul pe care l-am ales ca să-mi aşez acolo numele». 10 Ei sunt slujtorii tăi şi poporul tău pe care l-ai răscumpărat prin puterea ta cea mare şi cu braţul tău puternic. 11 Ah, Doamne! Să fie urechea ta atentă la rugăciunea slujitorului tău şi la rugăciunea slujitorilor tăi care doresc să se teamă de numele tău! Dă, te rog, succes slujitorului tău şi să găsesc bunăvoinţă înaintea acestui om!”. Eu eram paharnicul regelui.