Capitolul 1

I. PRELUDIU

Psalm. Mânia Domnului

1 Profeție despre Niníve. Cartea viziunii lui Nahúm din Elcóș.

2alef Domnul este un Dumnezeu gelos și răzbunător; Domnul se răzbună și este plin de furie; Domnul se răzbună pe adversarii săi și ține [mânie] pe dușmanii săi.

3 Domnul este încet la mânie și mare în putere;

Domnul nu lasă nimic nepedepsit,

bet în vârtej și în furtună este calea lui

și norul este praful picioarelor sale.

4ghimel El mustră marea și o usucă și toate râurile le seacă; dalet se veștejesc Basánul și Carmélul și floarea Libánului se veștejește.

5he Se cutremură munții înaintea lui și dealurile se topesc; waw pământul se ridică dinaintea lui, lumea și toți cei care locuiesc în ea.

6zain Cine poate sta înaintea indignării lui

și cine se va ridica înaintea mâniei lui aprinse?

heth Furia lui se revarsă ca un foc

și stâncile se crapă dinaintea lui.

7tet Bun este Domnul, ca o fortăreață în ziua strâmtorării, yod el îi cunoaște

pe cei care-și găsesc refugiul în el.

8 Ca un potop trece kaf și distruge locul său și întunericul îi urmărește pe dușmanii lui.

Sentințe profetice pentru Iúda și Niníve

Pentru Iúda

9 Ce plănuiți împotriva Domnului?

El este cel care distruge

și strâmtorarea nu se va ridica de două ori.

10 Căci ei sunt ca niște spini încâlciți

și, în beția lor, sunt turmentați.

Dar vor fi devorați ca pleava uscată, în întregime.

Pentru Asíria

11 Din tine iese cel care plănuiește răul împotriva Domnului, sfetnicul nelegiuirii.

Oracol pentru Iúda

12 Aşa spune Domnul: „Chiar dacă ei sunt

[în număr] complet, oricât de mulți,

așa vor fi nimiciți și vor trece.

Dacă te-am umilit, nu te voi mai umili.

13 Acum, voi zdrobi jugul de deasupra ta

și legăturile tale le voi rupe”.

Oracol pentru regele din Niníve

14 Domnul a poruncit împotriva ta:

„Nu vei mai avea urmași din numele tău.

Din casa Dumnezeului tău

voi nimici chipul cioplit

și lângă chipul turnat voi pune mormântul tău, căci tu ești blestemat”.