Capitolul 1

TITLU

1 Proverbele lui Solomón, fiul lui Davíd, regele lui Israél,

2 pentru cunoaşterea înţelepciunii şi a disciplinei şi pentru priceperea cuvintelor înţelegerii,

3 pentru dobândirea disciplinei prudenţei, a dreptăţii, a judecăţii şi a nepărtinirii,

4 pentru ca să le dea celor nepricepuţi isteţimea, celui tânăr, cunoaşterea şi chibzuinţa –

5 să asculte cel înţelept şi i se va adăuga învăţătură, cel priceput şi va dobândi abilitate! –,

6 ca să priceapă proverbul şi aluzia, cuvintele înţelepţilor şi enigmele lor.

7 Frica de Domnul este începutul cunoaşterii, dar nebunii dispreţuiesc înţelepciunea şi disciplina.

I. PROLOG

RECOMANDĂRILE ÎNŢELEPCIUNII

Evitarea tovărăşiilor rele

8 Ascultă, fiule, disciplina tatălui tău şi nu neglija legea mamei tale!

9 Căci ele sunt o diademă graţioasă pe capul tău, un colier pentru gâtul tău.

10 Fiule, dacă păcătoşii vor să te ademenească, să nu accepţi!

11 Dacă-ţi vor zice: „Vino cu noi să stăm la pândă pentru sânge, să ne ascundem împotriva celui curat pe degeaba!

12 Să-i înghiţim de vii ca locuinţa morţilor, întregi precum cei care coboară în groapă!

13 Vom găsi toate bogăţiile preţioase, ne vom umple casele de pradă.

14 Tu vei avea parte la fel ca noi, va fi un singur sac pentru noi toţi”.

15 Fiule, să nu mergi pe drum cu ei, ține-ţi piciorul [departe] de cărările lor.

16 Căci picioarele lor aleargă spre rău, se grăbesc să verse sânge.

17 Căci degeaba este întinsă plasa înaintea tuturor zburătoarelor.

18 Totuşi, ei pândesc sângele lor, se ascund pentru vieţile lor.

19 Acestea sunt căile celor care jefuiesc. El va lua viaţa celor care comit [acestea].

Înţelepciunea: pledoarie pentru cei neajutoraţi

20 Înţelepciunea strigă pe stradă, în pieţe îşi înalţă glasul.

21 Pe vârful zidurilor ea strigă, la intrarea porţilor cetăţii îşi pronunţă cuvintele.

22 Până când, nepricepuţilor, veţi iubi nepriceperea, cei care batjocorăsc se complac în batjocură şi cei nesimţiţi urăsc cunoaşterea?

23 Întoarceţi-vă la reproşul meu! Iată, voi revărsa duhul meu asupra voastră şi vă voi învăţa cuvintele mele!

24 Fiindcă eu am strigat, dar voi m-aţi refuzat, mi-am întins mâna, şi nu a fost cine să-i acorde atenţie.

25 Pentru că ignoraţi toate sfaturile mele şi nu aţi acceptat învăţătura mea.

26 De aceea şi eu voi râde de nenorocirea voastră, vă voi lua în râs când va veni groaza voastră,

27 când va veni ca o vijelie groaza voastră, ca o furtună va veni nenorocirea voastră când vor veni peste voi strâmtorarea şi necazul.

28 Atunci mă vor chema, şi nu le voi răspunde,  mă vor căuta, şi nu mă vor găsi.

29 Pentru că au urât cunoaşterea şi nu au ales teama de Domnul,

30 nu au acceptat sfaturile mele şi au dispreţuit toată învăţătura mea.

31 Vor mânca din roadele căilor lor, se vor sătura din planurile lor.

32 Căci infidelitatea celor nepricepuţi îi va ucide şi indolenţa nesimţiţilor îi va face să piară.

33 Dar cel care mă ascultă va locui în siguranţă, va fi liniştit, fără frică de rău.