Capitolul 1

Destinatar şi salut

1 Paul, apostol al lui Cristos Isus, după porunca lui Dumnezeu, mântuitorul nostru, şi a lui Cristos Isus, speranţa noastră, 2 lui Timotéi, adevărat fiu în credinţă, har, îndurare şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Cristos Isus Domnul nostru!

I. RESPONSABILITATEA LUI TIMOTÉI FAŢĂ DE EVANGHELIE

Avertisment împotriva învăţăturii false

3 După cum te-am rugat când am plecat spre Macedónia, rămâi la Éfes ca să le porunceşti unora să nu răspândească învăţături greşite 4 şi nici să nu se ocupe cu mituri şi genealogii fără capăt! Acestea aduc mai degrabă controverse decât [slujesc] planul lui Dumnezeu în credinţă. 5 Însă scopul poruncii este iubirea dintr-o inimă curată, dintr-o conştiinţă bună şi dintr-o credinţă neprefăcută. 6 Unii s-au îndepărtat de acestea şi s-au rătăcit ajungând la discursuri fără sens. 7 Voind să fie învăţători ai Legii, ei nu înţeleg nici ceea ce spun şi nici ceea ce cred că demonstrează.

8 Or, noi ştim că Legea este bună dacă cineva o foloseşte în mod legitim. 9 Este ştiut că nu pentru cel drept este dată Legea, ci pentru cei fărădelege şi răzvrătiţi, pentru cei nelegiuiţi şi păcătoşi, pentru cei sacrilegi şi profanatori, pentru cei ucigaşi de tată, ucigaşi de mamă, pentru cei ucigaşi de oameni, 10 pentru desfrânaţi şi pentru homosexuali, pentru negustorii de oameni, pentru mincinoşi, pentru sperjuri şi pentru oricine se împotriveşte învăţăturii sănătoase, 11 conform evangheliei glorioase a lui Dumnezeu cel binecuvântat, care mi-a fost încredinţată.

Vocaţia lui Paul, model pentru Timotéi

12 Îi mulţumesc lui Cristos Isus Domnul nostru, care m-a întărit pentru că m-a găsit vrednic de încredere, punându-mă în slujirea sa, 13 deşi mai întâi am fost un defăimător, un persecutor şi un insultător, dar am aflat îndurare, căci, în necredinţa mea, o făceam din neştiinţă. 14 Însă harul Domnului nostru s-a revărsat din plin, împreună cu credinţa şi iubirea care este în Cristos Isus. 15 Vrednic de crezut şi de primit cu toată încrederea este cuvântul: „Cristos Isus a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoşi”, între care eu sunt primul; 16 de aceea am aflat îndurare pentru ca Cristos Isus să-şi arate mai întâi în mine toată îndelunga lui răbdare, [făcând din mine] un model pentru cei care aveau să creadă în el spre viaţa veşnică. 17 Regelui veacurilor, Celui Nepieritor, Celui Nevăzut şi unicului Dumnezeu să-i fie cinste şi glorie în vecii vecilor! Amin!

18 Îţi încredinţez această poruncă, fiul meu Timotéi, potrivit cu profeţiile făcute mai înainte în privinţa ta ca, în conformitate cu ele, să lupţi lupta cea bună, 19 având credinţa şi conştiinţa curată pe care unii au renegat-o şi au eşuat în privinţa credinţei. 20 Printre ei sunt Imenéu şi Alexándru, pe care i-am dat lui Satana ca să înveţe să nu mai rostească blasfemii.