Capitolul 19

Umilirea delegaţilor lui Davíd

1 După aceea, Naháş, regele fiilor lui Amón, a murit şi a domnit fiul său în locul lui. 2 Davíd a zis: „Voi arăta îndurare faţă de Hanún, fiul lui Naháş, căci tatăl lui a arătat îndurare faţă de mine”. Davíd a trimis mesageri să-l mângâie pentru [moartea] tatălui său. Iar slujitorii lui Davíd au mers în ţara fiilor lui Amón, la Hanún, ca să-l mângâie. 3 Dar căpeteniile fiilor lui Amón i-au zis lui Hanún: „Oare ca să-l onoreze pe tatăl tău în ochii tăi a trimis Davíd la tine mângâietori? Oare nu pentru ca să spioneze, să străbată şi să lovească ţara au venit slujitorii lui la tine?”. 4 Atunci Hanún i-a luat pe slujitorii lui Davíd, i-a ras şi le-a tăiat hainele până la jumătatea coapselor; apoi i-a lăsat [să plece]. 5 Au mers şi i-au făcut cunoscut lui Davíd despre oameni. El a trimis înaintea lor, căci fuseseră foarte umiliţi; şi le-a zis regele: „Rămâneţi la Ierihón până când vă vor creşte bărbile; apoi să vă întoarceţi!”.

Prima campanie împotriva lui Amón

6 Fiii lui Amón au văzut că au devenit urâţi de Davíd. Atunci, Hanún şi fiii lui Amón au trimis o mie de talánţi de argint să tocmească pentru ei care şi călăreţi din Arám-Naharáim, din Arám-Maáca şi din Ţobá. 7 Au tocmit pentru ei treizeci şi două de mii de care şi pe regele din Maáca şi poporul lui. Ei au venit şi şi-au fixat tabăra în faţă cu Madába. Fiii lui Amón s-au adunat din cetăţile lor şi au venit pentru luptă. 8 Când Davíd a auzit, l-a trimis pe Ióab şi toată armata de viteji. 9 Fiii lui Amón au ieşit şi s-au aşezat în linie de bătaie la intrarea cetăţii; regii care veniseră erau singuri în câmpie. 10 Ióab a văzut că frontul luptei era împotriva lui şi din faţă, şi din spate. Atunci a ales dintre cei mai buni ai lui Israél şi i-a aşezat în linie de luptă împotriva lui Arám. 11 Restul poporului l-a dat în mâna lui Abişái, fratele său. Ei s-au aşezat în linie de luptă înaintea fiilor lui Amón. 12 El a zis: „Dacă Arám va fi mai puternic decât mine, vei fi tu scăparea mea; dacă va fi Amón mai puternic decât tine, te voi scăpa eu. 13 Fii tare! Să fim puternici pentru poporul nostru şi pentru cetăţile Dumnezeului nostru! Domnul să facă ceea ce este bun în ochii lui!”. 14 Ióab şi poporul care era cu el s-au apropiat de Arám pentru luptă. Dar ei au fugit dinaintea lui. 15 Fiii lui Amón au văzut că Arám a fugit şi au fugit şi ei dinaintea lui Abişái, fratele lui [Ióab], şi au intrat în cetate. Iar Ióab a venit la Ierusalím.

Victoria asupra araméilor

16 Arám a văzut că fusese lovit înaintea lui Israél. A trimis mesageri şi i-a adus pe araméii care erau dincolo de râu. Şofác, căpetenia armatei lui Hadadézer, era în fruntea lor. 17 I-au făcut cunoscut lui Davíd, iar el a adunat tot Israélul, a trecut Iordánul, a venit împotriva lor şi s-a aşezat în linie de luptă împotriva lor. Davíd s-a aşezat în linie de luptă în faţa lui Arám, care a luptat împotriva lui. 18 Arám a fugit dinaintea lui Israél. Davíd a nimicit de la araméi şapte mii de care şi patruzeci de mii de pedestraşi. Pe Şofác, căpetenia armatei, l-a omorât. 19 Slujitorii lui Hadadézer au văzut că fuseseră loviţi înaintea lui Israél. Au făcut pace cu Davíd şi i-au slujit. Căci Arám nu mai voia să îi salveze pe fiii lui Amón.