Capitolul 21

CONSTRUIREA TEMPLULUI

Recensământul

1 Satana s-a ridicat împotriva lui Israél şi l-a provocat pe Davíd să facă numărătoarea lui Israél. 2 Davíd le-a zis lui Ióab şi căpeteniilor poporului: „Mergeţi şi număraţi-l pe Israél de la Béer-Şéba până la Dan şi aduceţi-mi [rezultatul] să cunosc numărul lor!”. 3 Ióab a zis: „Domnul să adauge de o sută de ori câţi sunt! Oare nu sunt toţi slujitori ai stăpânului meu? Dar de ce caută aceasta stăpânul meu? De ce să fie o vină asupra lui Israél?”. 4 Dar cuvântul regelui a fost mai puternic asupra lui Ióab. Ióab a ieşit şi a străbătut tot Israélul şi s-a întors la Ierusalím. 5 Ióab i-a dat lui Davíd numărul recensământului poporului. În tot Israélul erau un milion o sută de mii de bărbaţi în stare să mânuiască sabia, iar în Iúda erau patru sute şaptezeci de mii de bărbaţi în stare să mânuiască sabia. 6 Între ei nu i-a numărat pe Lévi şi Beniamín, căci cuvântul regelui nu-i era pe plac lui Ióab.

Ciuma şi iertarea greşelii

7 [Davíd] a făcut ceea ce este rău în ochii lui Dumnezeu prin acest lucru. Şi [Dumnezeu] l-a lovit pe Israél. 8 Davíd i-a zis lui Dumnezeu: „Am săvârşit un mare păcat făcând lucrul acesta! Acum, treci, te rog, peste nelegiuirea slujitorului tău, căci am făcut o mare nebunie!”. 9 Domnul i-a vorbit lui Gad, vizionarul lui Davíd: 10 „Du-te şi spune-i lui Davíd: «Aşa vorbeşte Domnul: ‹Îţi propun trei [pedepse]; alege una dintre ele şi eu te voi lovi cu ea›!»”. 11 Gad s-a dus la Davíd şi i-a zis: „Aşa vorbeşte Domnul: «Alege: 12 sau trei ani de foamete, sau trei luni în care să fii fugar din faţa celor care te asupresc şi sabia duşmanilor tăi să te ajungă, sau trei zile sabia Domnului şi ciuma să fie în ţară şi îngerul Domnului să nimicească tot teritoriul lui Israél». Acum vezi ce răspuns să-i duc celui care m-a trimis!”. 13 Davíd i-a răspuns lui Gad: „Sunt într-o mare strâmtorare. Să cad în mâna Domnului, căci îndurarea lui este foarte mare, dar să nu cad în mâna omului!”.

14 Domnul a trimis ciuma în Israél şi au căzut din Israél şaptezeci de mii de oameni. 15 Dumnezeu a trimis un înger la Ierusalím ca să-l nimicească; şi pe când îl nimicea, Domnul s-a uitat şi i-a părut rău de răul [acesta] şi a zis îngerului care nimicea: „Ajunge! Acum, retrage-ţi mâna!”.

Îngerul Domnului stătea lângă aria lui Ornán, iebuséul. 16 Davíd și-a ridicat ochii şi l-a văzut pe îngerul Domnului stând între pământ şi cer şi ţinând în mână sabia scoasă şi întinsă împotriva Ierusalímului. Atunci, Davíd şi bătrânii, acoperiţi cu saci, au căzut cu faţa [la pământ]. 17 Davíd i-a zis lui Dumnezeu: „Oare nu am spus eu să se facă numărătoarea poporului? Eu am păcătuit şi am făcut răul acesta. Dar turma aceasta ce a făcut? Doamne Dumnezeul meu, să fie mâna ta împotriva mea şi împotriva casei tatălui meu, dar să nu te atingi de poporul tău!”.

Construirea unui altar

18 Îngerul Domnului i-a spus lui Gad să-i zică lui Davíd să urce să ridice un altar Domnului în aria lui Ornán, iebuséul. 19 Davíd a urcat la cuvântul lui Gad pe care i-l spusese în numele Domnului. 20 Ornán s-a întors şi a văzut îngerul, iar cei patru fii ai lui care erau cu el s-au ascuns. Ornán treiera grâul. 21 Davíd a mers la Ornán. Ornán s-a uitat, l-a văzut pe Davíd, a ieşit din arie şi s-a plecat cu faţa la pământ înaintea lui Davíd. 22 Davíd i-a zis lui Ornán: „Dă-mi locul ariei să zidesc în el un altar Domnului; dă-mi-l la preţul întreg, ca să se oprească plaga de deasupra poporului!”. 23 Ornán i-a răspuns lui Davíd: „Ia-l! Să facă stăpânul meu, regele, ceea ce este bun în ochii lui! Iată, dau boi pentru arderea de tot şi instrumentele de treierat în loc de lemne şi grâu pentru ofrandă! Toate le dau”. 24 Dar regele Davíd i-a zis lui Ornán: „Nu! Vreau să-l cumpăr la preţul lui întreg, căci nu voi da Domnului ce este al tău şi nu voi aduce ardere de tot gratis”. 25 Davíd i-a dat lui Ornán pentru [acel] loc aur în greutate de şase sute de sícli.

26 Davíd a zidit acolo un altar Domnului şi a adus arderi de tot şi jertfe de împăcare. L-a invocat pe Domnul şi Domnul a răspuns [trimiţând] foc din cer asupra altarului şi a arderii de tot. 27 Atunci, Domnul i-a vorbit îngerului şi [îngerul] şi-a repus sabia în teacă. 28 În acel timp, când Davíd a văzut că Domnul i-a răspuns în aria lui Ornán, iebuséul, a adus jertfe acolo. 29 Sanctuarul Domnului, pe care l-a făcut Moise în pustiu, şi altarul arderilor de tot erau pe vremea aceea pe înălţimea din Gabaón. 30 Davíd nu putea să meargă înaintea [acestui altar] ca să-l consulte pe Domnul, pentru că era îngrozit de sabia îngerului Domnului.