Capitolul 22

1 Davíd a zis: „Aceasta este casa Domnului Dumnezeu şi acesta este altarul pentru arderea de tot a lui Israél”.

Pregătirile pentru construirea templului

2 Davíd i-a adunat pe străinii care erau în ţara lui Israél şi i-a pus pe cioplitori să cioplească pietre cioplite ca să construiască templul lui Dumnezeu. 3 Davíd a pregătit mult fier pentru cuiele de la uşile porţilor şi pentru scoabe şi mult bronz care nu se putea cântări; 4 lemn de cedru fără număr, căci sidoniénii şi cei din Tir îi aduseseră lui Davíd mult lemn de cedru.

5 Davíd zicea: „Fiul meu Solomón este tânăr şi fraged, iar templul care va fi zidit Domnului trebuie să fie mare în faimă şi frumuseţe printre toate ţările; voi face eu pregătirile pentru el”. Şi Davíd a făcut mari pregătiri înainte de moartea sa. 6 Davíd l-a chemat pe Solomón, fiul său, şi i-a poruncit să zidească o casă pentru Domnul Dumnezeul lui Israél. 7 Davíd i-a zis lui Solomón, fiul său: „A fost la inima mea să construiesc o casă pentru numele Domnului Dumnezeului meu. 8 Dar cuvântul Domnului mi-a fost [adresat], zicând: «Tu ai vărsat mult sânge şi ai făcut războaie mari. Nu vei zidi o casă pentru numele meu, căci ai vărsat mult sânge pe pământ înaintea mea. 9 Iată, ţi se va naşte un fiu care va fi un om liniştit! Îi voi da linişte din partea tuturor duşmanilor săi de jur împrejur, căci Solomón va fi numele lui. Voi da pace şi linişte lui Israél în zilele sale. 10 El va zidi o casă pentru numele meu. El îmi va fi mie fiu, iar eu îi voi fi lui tată. Voi întări tronul lui de domnie peste Israél pentru totdeauna». 11 Acum, fiul meu, Domnul să fie cu tine, ca să ai succes şi să construieşti casa Domnului Dumnezeului tău, cum a spus despre tine! 12 Numai să-ţi dea Domnul pricepere şi înţelepciune şi să poţi să-i porunceşti lui Israél să păzească legea Domnului Dumnezeului tău! 13 Atunci vei avea succes, dacă vei avea grijă să împlineşti hotărârile şi judecăţile pe care i le-a poruncit Domnul lui Moise pentru Israél. Fii tare şi curajos; nu te teme şi nu te înspăimânta! 14 Iată, cu greu am pregătit pentru Casa Domnului o sută de mii de talánţi de aur, un milion de talánţi de argint, bronz şi fier care nu se poate cântări, căci sunt din belşug; am pregătit lemn şi pietre, iar tu vei mai adăuga la ele! 15 Ai cu tine mulţi muncitori, lucrători şi cioplitori în piatră şi lemn şi toţi cei iscusiţi în orice lucrare. 16 Aurul, argintul, bronzul şi fierul sunt fără număr. Ridică-te şi lucrează! Domnul să fie cu tine!”.

17 Davíd a poruncit tuturor căpeteniilor lui Israél să-i vină în ajutor lui Solomón, fiul său: 18 „Oare Domnul Dumnezeul vostru nu este cu voi şi nu v-a dat odihnă de jur împrejur? Căci i-a dat în mâinile mele pe locuitorii ţării şi ţara este supusă înaintea Domnului şi înaintea poporului său. 19 Acum puneţi inimile şi sufletele voastre să-l caute pe Domnul Dumnezeul vostru! Ridicaţi-vă şi construiţi un sanctuar pentru Domnul Dumnezeu ca să fie adusă arca alianţei Domnului şi obiectele sfinte ale lui Dumnezeu în casa care va fi construită pentru numele Domnului!”.