Capitolul 25

Cântăreţii

1 Davíd şi căpeteniile armatei au împărţit pentru slujire oameni – dintre fiii lui Asáf, Hemán şi Iedutún – care să profeţească prin harpe, alăute şi cimbale. Numărul oamenilor destinaţi pentru slujire era:

2 dintre fiii lui Asáf: Zacúr, Iosíf, Netánia şi Aşareelá; fiii lui Asáf erau sub călăuzirea lui Asáf, care profeţea sub călăuzirea regelui;

3 din Iedutún, fiii lui Iedutún: Ghedalía, Ţerí, Isaía, Haşabía, Matitía [şi Şiméi], şase; ei erau sub călăuzirea tatălui lor, Iedutún, care profeţea cu harpa ca să-l preamărească şi să-l laude pe Domnul;

4 din Hemán, fiii lui Hemán: Búchia, Matanía, Uziél, Şebuél, Ierimót, Hananía, Hanáni, Eliatá, Ghidaltí, Romamtí-Ézer, Ioşbecáşa, Malotí, Hotír, Mahaziót. 5 Aceştia erau toţi fiii lui Hemán, vizionarul regelui prin cuvintele lui Dumnezeu ca să-i înalţe puterea. Dumnezeu i-a dat lui Hemán paisprezece fii şi trei fiice.

6 Toţi aceştia erau sub călăuzirea părinţilor lor, Asáf, Iedutún şi Hemán, când cântau în casa Domnului din cimbale, alăute şi harpe pentru slujirea casei lui Dumnezeu, sub călăuzirea regelui. 7 Numărul lor, cu al fraţilor lor care erau pricepuţi în cântarea Domnului, toţi iscusiţi, era două sute optzeci şi opt. 8 Au aruncat sorţii pentru slujire cel mic ca şi cel mare, cel iscusit ca şi cel începător. 9 Primul la sorţi a ieşit pentru Asáf, Iosíf; Ghedalía, al doilea: el, fraţii săi şi fiii săi erau doisprezece; 10 al treilea, Zacúr; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece; 11 al patrulea, pentru Iţeri; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece; 12 al cincilea, Netánia; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece; 13 al şaselea, Búchia; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece; 14 al şaptelea, Iesareela; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece; 15 al optulea, Isaía; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece; 16 al nouălea, Matanía; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece; 17 al zecelea, Şiméi; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece; 18 al unsprezecelea, Azareél; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece; 19 al doisprezecelea, pentru Haşabía; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece; 20 al treisprezecelea, Şubaél; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece; 21 al paisprezecelea, Matitía; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece; 22 al cincisprezecelea, pentru Ierimót; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece; 23 al şaisprezecelea, pentru Hananía; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece; 24 al şaptesprezecelea, pentru Ioşbecáşa; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece; 25 al optsprezecelea, pentru Hanáni; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece; 26 al nouăsprezecelea, pentru Malotí; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece; 27 al douăzecilea, pentru Eliatá; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece; 28 al douăzeci şi unulea, pentru Hotír; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece; 29 al douăzeci şi doilea, pentru Ghidaltí; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece; 30 al douăzeci şi treilea, pentru Mahaziót; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece; 31 al douăzeci şi patrulea, pentru Romamtí-Ézer; fiii săi şi fraţii săi erau doisprezece.