Capitolul 15

Domnia lui Abiám în regatul lui Iúda (913-911 î.C.)

1 În al optsprezecelea an al regelui Ieroboám, fiul lui Nebát, a fost rege peste Iúda Abiám. 2 A fost rege trei ani la Ierusalím. Numele mamei lui era Maáca, fiica lui Absalóm. 3 El a imitat în toate păcatele pe care le-a făcut tatăl său înaintea lui; inima nu i-a fost întru totul cu Domnul, cum a fost inima lui Davíd, tatăl său. 4 Dar, de dragul lui Davíd, Domnul Dumnezeul lui i-a dat o candelă la Ierusalím ridicându-l pe fiul său după el şi întărind Ierusalímul. 5 Căci Davíd făcuse ce este drept în ochii Domnului şi nu se îndepărtase de la nimic din ce îi poruncise în toate zilele vieţii sale, în afară de întâmplarea cu Uría, hetéul. 6 A fost luptă între Roboám şi Ieroboám în toate zilele vieţii sale.

7 Celelalte fapte ale lui Abiám şi tot ce a făcut el, nu sunt oare scrise în Cartea Cronicilor Regilor lui Iúda? A fost luptă între Abiám şi Ieroboám. 8Abiám a adormit cu părinţii lui şi l-au îngropat în cetatea lui Davíd. Şi a fost rege Asá, fiul lui, în locul său.

Domnia lui Asá în Iúda (911-870 î.C.)

9 În anul al douăzecilea al lui Ieroboám, regele lui Israél, a domnit Asá ca rege peste Iúda. 10 El a domnit patruzeci şi unu de ani la Ierusalím. Numele mamei lui era Maáca, fiica lui Absalóm. 11 Asá a făcut ceea ce este drept în ochii Domnului, ca Davíd, tatăl său. 12 I-a îndepărtat pe homosexuali din ţară şi a înlăturat idolii pe care-i făcuseră părinţii lui. 13 Chiar și pe mama sa, Maáca, a îndepărtat-o să mai fie regină, pentru că făcuse un idol pentru Aşéra. Asá i-a nimicit idolul şi l-a ars în torentul Cédron. 14 Dar înălţimile nu le-a înlăturat. Totuşi, inima lui Asá a fost întru totul cu Domnul în toate zilele [vieţii] lui. 15 El a dus lucrurile sfinte ale tatălui său şi lucrurile sfinte ale sale în casa Domnului: argint, aur şi obiecte.

16 A fost luptă între Asá şi Baéşa, regele lui Israél, în toate zilele [vieţii] lor. 17 Baéşa, regele lui Israél, a urcat împotriva lui Iúda şi a construit Ráma ca să nu lase [pe nimeni] să iasă şi să intre la Asá, regele lui Iúda. 18 Asá a luat tot argintul şi tot aurul care rămăseseră în vistieriile casei Domnului şi în vistieriile casei regelui, le-a pus în mâinile slujitorilor lui şi i-a trimis la Ben-Hadád, fiul lui Tabrimón, fiul lui Hezión, regele lui Arám, care locuia la Damásc, să-i spună: 19 „Să fie o alianţă între mine şi tine ca între tatăl meu şi tatăl tău! Iată, îţi trimit un dar de argint şi de aur! Hai, rupe alianţa ta cu Baéşa, regele lui Israél, ca să plece de la mine!”. 20 Ben-Hadád l-a ascultat pe regele Asa; a trimis căpeteniile vitejilor pe care îi avea împotriva cetăţilor lui Israél. Ei au lovit [cetăţile] Ión, Dan, Ábel-Bet-Maáca, tot Chinerótul şi tot ţinutul lui Neftáli. 21 Când a auzit Baéşa [lucrul acesta], a încetat să mai construiască Ráma şi s-a întors la Tirţá. 22 Regele Asá a chemat întregul Iúda – nimeni exclus – şi au luat pietrele din Ráma şi lemnul din ea pe care le utilizase Baéşa. Regele Asá a construit cu ele Ghéba din Beniamín şi Míţpa.

23 Toate celelalte fapte ale lui Asá, toată vitejia lui, tot ce a făcut şi cetăţile pe care le-a zidit, nu sunt ele scrise oare în Cartea Cronicilor Regilor lui Iúda? Totuşi, în timpul bătrâneţii sale s-a îmbolnăvit la picioare. 24 Asá a adormit cu părinţii lui şi a fost îngropat cu părinţii lui în cetatea lui Davíd, tatăl său. Şi a fost rege Iosafát, fiul său, în locul lui.

Domnia lui Nadáb în Israél (910-909 î.C.)

25 Nadáb, fiul lui Ieroboám, a devenit rege peste Israél în al doilea an al lui Asá, regele lui Iúda. El a domnit peste Israél doi ani. 26 El a făcut ce este rău în ochii Domnului şi a umblat pe calea tatălui său, în păcatul prin care l-a făcut pe Israél să păcătuiască. 27 Baéşa, fiul lui Ahía din casa lui Isahár, a conspirat împotriva lui. Baéşa l-a lovit la Ghibetón – care era al filisténilor – când Nadáb şi tot Israélul asediau [cetatea] Ghibetón. 28 Baéşa l-a omorât [pe Nadáb] în al treilea an al lui Asá, regele lui Iúda, şi a domnit în locul lui. 29 Când a devenit rege, a lovit toată casa lui Ieroboám şi n-a lăsat să scape nimeni din [casa lui] Ieroboám, ci a nimicit totul după cuvântul pe care-l spusese Domnul prin slujitorul său Ahía din Şílo; 30 [acestea] din cauza păcatelor pe care le făcuse Ieroboám şi prin care îl făcuse pe Israél să păcătuiască, din cauza mâniei cu care îl mâniase pe Domnul Dumnezeul lui Israél.

31 Celelalte fapte ale lui Nadáb, tot ce a făcut el, nu sunt ele scrise oare în Cartea Cronicilor Regilor lui Israél? 32 Între Asá şi Baéşa, regele lui Israél, a fost luptă tot timpul [vieţii] lor.

Domnia lui Baéşa în Israél (909-886 î.C.)

33 În al treilea an al lui Asá, regele lui Iúda, a devenit rege Baéşa, fiul lui Ahía, peste tot Israélul la Tirţá. A fost rege douăzeci şi patru de ani. 34 El a făcut ceea ce este rău înaintea Domnului şi a umblat pe calea lui Ieroboám, în păcatul prin care l-a făcut pe Israél să păcătuiască.